DELA
Foto: Ivar Jansson
Erica Scott skriver dagens gästledare för Hållbart initiativ. Hon har med en karaff med rent vatten. Rent vatten och en ren miljö är helt livsavgörande för vår framtid, säger hon.

GÄSTLEDARE: En trygg omställning är nyckeln till framgång

Inför valhösten har Nya Åland bjudit in alla lagtingspartier att skriva varsin gästledare som publiceras under sommaren. Partierna har själva valt sin skribent och temat de har fått är ”Åland 2025 om vi kommer till makten”.

Åsikterna som förs fram i texten står skribenten själv för.

I dag: Erica Scott för Hållbart initiativ

Sjöfarten och turismen som varit grundbultar i den åländska ekonomin de senaste årtiondena har knakat i fogarna i spåren av pandemin. Vi har sett en viss återhämtning både till lands och till havs men även fått det tråkiga beskedet att Kapellskärslinjen läggs ner. Lite tillspetsat kan man säga att tiden med klirrande taxfreepåsar är över.

I en tid där förändringar sker fort ska vi inte ligga och skvalpa i kölvattnet. Det är helt essentiellt att Åland tar detta stresstest av ekonomin på allvar och ställer frågan vilket samhälle vi vill se om 30 år. Vad ska försörja oss i framtiden? Detta måste vara vägledande för den kommande mandatperioden.

För Hållbart initiativ är det självklart att ekonomin inte ska tära på mänskliga resurser eller naturen – vare sig här eller annanstans i världen. Vi kommer fortsättningsvis att leva med och av havet, både för vår egen livskvalitet och vår försörjning. Därför måste vi satsa på ett levande Östersjön som bas i den blå ekonomin.

Utan till exempel strömmingen så riskerar hela ekosystem att haverera, därför är en utflyttning av trålgränsen enormt viktigt. Omtanken om naturen behöver vara grunden i ekonomin. Att vi lever i enlighet med vad naturen tål är helt livsavgörande.

Åland och omgivande regioner behöver förnybar energi. Hållbart initiativ har arbetat målmedvetet i fyra år för att etablera en ny industri på Åland som tar vara på den naturresurs vi har så rikligt av, nämligen vinden. Den havsbaserade vindkraften genererar redan nu åländska jobb och framtidstro.

Frågan är inte OM vi ska ha havsbaserad vindkraft, utan HUR värdena i satsningen ska komma Åland till godo på bästa sätt – de miljömässiga, sociala, klimat- och energipolitiska och ekonomiska värdena. Vinsterna ska till största delen användas för att ställa om Åland. En del av överskottet kunde betalas ut till alla ålänningar som en årlig ”vindkraftspeng” eller dividend.

Behovet av att tänka nytt och innovativt är inte unikt för Åland. Hela världen står inför gigantiska utmaningar som vi behöver finna lösningar på inom några årtionden.

Nytänk behövs inte minst i den olycksdrabbade skärgårdstrafiken. Hållbart initiativ har förordat ett helhetsgrepp om skärgårdstrafiken. En smart, klimatsmart och kostnadseffektiv skärgårdstrafik kräver en tydlig och långsiktig strategi. Den senaste utredningen som gjordes av det svenska bolaget Green City Ferries AB slår fast att det är billigare att köra fartyg på el än på fossila bränslen, skärgårdstrafiken kan vara fossilfri redan 2040 samt att det är vettigt att komplettera trafiken med snabba passagerartransporter.

Och varför inte satsa på direkt tillgång till vår unika skärgård från hela Europa via elflyg från Helsingfors och Stockholm?

En långkörare som får allt allvarligare konsekvenser är skattegränsproblematiken. Åland har ett utbrett småföretagande som är en verklig styrka. Just nu går många på knä av den orimliga bördan skattegränsen för med sig för det landbaserade företagandet. Vi behöver lägga kraft på att hitta ett nytänk också här och med modell från de lösningar vi ser i Europa.

Avslutningsvis, den bästa investeringen för ett samhälle är att ungdomar mår bra och vill ta vid och utveckla samhället. Den växande psykiska ohälsan bland ungdomar behöver tas på högsta allvar. Om den samordning och koordinering av resurser som sker just nu visar sig inte räcka till så måste vi vidta skarpare åtgärder.

Samtidigt måste de äldre, de som byggt samhället, få en bra service. Hållbart initiativ vill riva onödiga gränser och hinder inom omsorgen. Människan måste vara i centrum i en trygg omställning till ett hållbart samhälle.

Hållbart initiativ är ett progressivt parti som tar vara på möjligheter och ifrågasätter strukturer som inte längre tjänar oss. Ålänningar har över tid visat att vi kan tjäna pengar genom att se möjligheterna, anta utmaningar och tänka nytt. Detta ska vi självklart bygga vidare på inkommande mandatperiod.