DELA
Foto: Jonas Edsvik

Det går inte att göra alla nöjda – men tänk om kring gummimattan

Sorgebarnet Lilla Holmen börjar äntligen få den uppfräschning den förtjänar. Planerna för den populära platsen visar dock att det är omöjligt att göra alla nöjda när det kommer till stadsutveckling. Men påfågelplattan av gummiasfalt verkar tyvärr vara ett riktigt botten-napp.

Först måste det sägas att staden historiskt gjort ett miserabelt jobb med att underhålla stadspärlan Lilla Holmen. Byggnader har fått förfalla och områdets potential har stått ouppfyllt. Man har missat flera chanser att få styr på holmen, bland annat avböjde man märkligt nog ett erbjudande om upprustning av kommerserådet Anders Wiklöf 2014. Efter ett besök på Lilla Holmen tillsammans med dåvarande stadsarkitekten Folke Wickström lade Wiklöf fram ett förslag värt i runda slängar hundratusen euro.

”Vi skulle rusta upp alla hus och staket, lägga nya plattor … Det enda kravet jag hade var att staden skulle sköta stranden och plogningen på vintern. Men de avslog mitt anbud. Nu är det samma räcken som lutar, samma hål i näten som 2014. De ska inte skylla på mig”, sade Wiklöf i en intervju 2021.

Enligt veteranpolitikern Roger Jansson ställde man tilläggskrav på Wiklöfs anbud som inte bemöttes och förslaget förföll.

Lilla Holmen har varit ett populärt utflyktsmål länge. 1870 byggdes den första bron ut till holmen, på privat initiativ. 1881 övertog Mariehamns stad parken. Under 1900-talet tillkom resten av bebyggelsen som till exempel fågeldammen, fågelhusen och smådjurens burar. Men skötseln blev övermäktig och sakta men säkert har området fått förfalla.

2018 väcktes nytt liv i Lilla Holmen-engagemanget och man anordnade ett välbesökt semimarium på temat i stadshuset som blev startskott för en mångårig debatt om platsens framtid. I en rapport från 2019 föreslås bland annat uthyrning av solstolar, temalekpark och ett nytt omklädningshus byggt enligt ritningar av förre stadsarkitekten Folke Wickström.

2021 vill en politisk referensgrupp rusta upp byggnaderna, bygga ett nytt omklädningshus, och ”piffa upp Lilla holmen med lite mindre grejer”. De vill däremot stryka temalekpark. Samma år föreslår infrastrukturchefen att man ska avveckla Lilla holmens tropiska fåglar och höns. Det som sparas in ska användas till att rusta upp resten av Lilla holmen.

2021 gör man också en enkät där det framkommer att Lilla Holmen är barnens favoritområde i staden. Det föranleder arbetsnamnet ”Barnens Lilla holmen”, som ledstjärna för utvecklingsarbetet.

2022 beslutas det att Lilla holmen inte längre ska bedriva fågelverksamhet och fåglarna omlokaliseras till en privatpersons hem. I ett utlåtande från kulturbyrån fastslås att både fågelhuset och omklädningsrummet har stora arkitektoniska värden och bör renoveras – och skyddas från rivning.

Samma år uttalar sig stadsarkitekten Sirkka Wegelius i en stor avskedsintervju om Lilla Holmen, där hon uttrycker hopp om att rädda samtliga byggnader på området, även paviljongen som tidigare dömts ut. ”Tar man bort dem så blir resultatet så intetsägande, de utgör ett historiskt skikt.”

I höstas föll dock bilan för paviljongen, som nu snart ska rivas. Det skär i den åländska folksjälen som bär på vad som verkar vara ett generationslångt trauma från Socis rivning. Doktorsvillan, rådhuset, Pub Bastun, paviljongen på Lilla Holmen… Gamla hus i stadsbilden väcker känslor och kan inte krasst värderas utifrån kostnad och funktion. Även om paviljongen var omöjlig att rädda (och faktiskt knappt användes) skulle många föredragit en nybyggd replika eller en byggnad i liknande stil. Istället får vi en … gummiasfaltsmatta i påfågelmönster.

Frågor och kommenterar har haglat kring både funktion, miljö och hälsoaspekter av att anlägga en 100 kvadratmeter stor matta av gummiasfalt mitt i den grönskande idyllen.

De andra planerna för området är intressanta, bra och inkluderade; ökad tillgänglighet, klätterbana för barn, bänkar och trädäck. Men gymnastikplattformen låter inte helt genomtänkt. Det är också första gången allmänheten har fått höra om idén. Dansentusiaster sörjer möjlighet till sommardans och teaterfolket tappar sin scen. Två av väldigt få aktiviteter som ordnas på holmen blir alltså svårare att genomföra.

Kära stadspolitiker och beslutsfattare. Vi vet, det är omöjligt att göra alla nöjda. Men ta kritiken till er och ta en till funderare om gummiasfalten. Kanske man kan istället bygga en vacker dansbana i trä med en liten scen i anslutning till ett café byggt i paviljongstil? Eller gå helt in för Barnens Lilla Holmen som tanken var och kanske förverkliga den där temaparken?

Om det tar några månader till att tänka om, låt så bli – vi har väntat sedan 2014.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp