DELA
Foto: Stefan Öhberg

Bluff eller skärgårdstrafikplan?

”Antagligen har man spelat bluffpoker”. Det konstaterar Katrin Sjögren (Lib) efter att man lämnat in spörsmål om landskapsregeringens hantering av skärgårdstrafiken. Frågan är nu om regeringen blir tvungen att slänga in korten redan innan mandatperioden är slut? Det återstår att se när man nu synas av nästintill hela oppositionen.

Man slängde hybridfärjan i sopkorgen och gjorde ett halvhjärtat försök för syns skull med tunnelutredning. Sen tog det stopp. Sittande regering har förstås tampats med en pandemi under stora delar av sin mandatperiod – men det är inte en ursäkt för lapptäcket av klimatbelastande och havererande skärgårdstrafik vi nu har.

I regeringsprogrammet satte nuvarande regering som målsättning att göra Åland ”tillgängligt med hjälp av välfungerande trafiklösningar och kollektivtrafik”. Där tydliggörs också att ”kommunikation, öppenhet och dialog är centralt”. Just sistnämnda håller nog inte de flesta skärgårdsbor med om när senaste förvärvet Mergus nyligen offentliggjordes för tvärgående linjens trafik. Det ledde till ett upprop där 368 personer skrev under sitt missnöje med vad ser som ett dåligt val av färja för linjen.

”Man måste möta människors oro och frågeställningar, vi begär inte mer än det. (…) Trafiken är en så viktig del av vardagen och livsspusslet för oss som bor här i skärgården,”, sade en av initiativtagarna Gun-Mari Lindholm.

Innan dess har landskapsregeringen åtskilliga gånger uppmanats av lagtinget att presentera en helhetsplan för skärgårdstrafiken. Hur ska man möta klimatutmaningen? Hur ska man hantera den åldrande fartygflottan? Hur ska man göra trafiken enhetlig och användarvänlig? Istället har man fixat lite här och lite där och skärgårdens kommunikation balanserar just nu på dominobrickor.

Nu har oppositionen, minus Åländsk demokrati, gått samman i ett gemensamt spörsmål för att ställa landskapsregeringen mot väggen för det som de kallar ”försummad skärgårdspolitik”.

”Landskapsregeringens styrning av skärgårdstrafiken under mandatperioden har lämnat anmärkningsvärt mycket att önska. (…) Trots att landskapsregeringen upprepade gånger utlovat en omställningsplan för skärgårdstrafikens utveckling har inget presenterats för allmänheten eller lagtinget, vilket vittnar om en i stort handlingsförlamad skärgårdspolitik.”

Så står det i den gemensamma skrivelsen som landskapsregeringen nu har tio dagar på sig att besvara. Men frågan är bara vad de ens kan svara? Med fåtal månader kvar av mandatperioden är det svårt att tänka sig att de skulle kunna vända skärgårdsskutan så snävt att det blidkar den frustrerade oppositionen och skärgårdsborna. På måndagens presskonferens fick oppositionen frågan av Nya Åland vad som händer om landskapsregeringen nu plötsligt skulle leverera en helhetsplan. På det svarade Katrin Sjögren (Lib) att det handlar om att syna landskapets kort. Oppositionen vill helt enkelt veta om en plan någonsin var tanken, eller om landskapsregeringen och lantrådet bara väntar ut mandatperiodens slut i hopp om att inte bli desto mer ifrågasatta.

Kärnan i frågan verkar vara brist på regerings-samsyn. Vi har tyvärr sett infrastrukturministern Christian Wikström (Ob) vid ett flertal tillfällen bli kastad under bussen av sin egen chef. Han är måhända grön på posten, men har lappat och lagat i skärgårdstrafiken enligt bästa förmåga, även om en del av dessa beslut kritiserats. Han har även lyft upp intressanta aspekter kring hur mycket landskapsregeringen ska subventionera trafik som används av näringslivet i skärgården. Men det som verkar saknas är ett erfaret politiskt driv för strategiskt, långsiktigt arbete. För varför annars har vi inte redan en omställningsplan för skärgården i kölvattnet av den förlorade miljon-hybridfärjan?

Om Wikström inte kunnat leverera på denna punkt måste lantrådet ingripa. Istället har hon öppet visat sitt missnöje i offentligheten, för att själv slippa ta ansvar. Men det faktum att Wikström sitter kvar visar på att landskapsregeringen står bakom honom, hans beslut och hanteringen av skärgårdskommunikationerna – det här är något som lantrådet och övriga regeringen i sitt svar till oppositionen måste förklara.

Det blir intressant att se om landskapsregeringen har något äss i ärmen när det kommer till skärgårdstrafiken, eller om det blir en pinsam uppvisning i bluffmakeri.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp