DELA
Foto: Stefan Öhberg
Jan Westerberg lärde känna sin far Thor-Ulf Westerberg på nytt då han för ett par år sedan fick en bund brev som fadern skickat hem till sina föräldrar och systrar från fronten under krigen. Breven finns nu transkriberade och publicerade i boken "Breven till Apollogatan".

Vardagsliv och humor i brev från fronten

Mer än ett halvt sekel efter Thor-Ulf Westerbergs död återfann sonen Jan Westerberg ett antal brev från faderns tid vid fronten. Läsningen resulterade i att Jan lärde känna sin far på nytt, samt i publiceringen av boken ”Breven till Apollogatan 1938–1943”.