DELA
Foto: Stefan Öhberg
Jenny Jansson och Kiki Alberius-Forsman med årets Sanct Olof, den 74:e årgången. Pärmfotot är taget av Tiina Tahvanainen. Boken innehåller ett reportage av Henrika Lax om Tiina Tahvananinens projekt att fotografera kvinnor och träd.

Skogen bärande tema i Sanct Olof

Årets Sanct Olof har skogen som tema, en händelse som ser ut som en tanke i coronatider när allt fler söker sig ut i naturen både för att umgås och för att reflektera.