DELA
Foto: Joakim Holmström
Hela elva av sexton studerande vid kurrsen Gymnasiediplom i bildkonst på Ålands lyceum valde ”Självporträtt” som tema för examensuppgiften. Här betraktar Alicia Adamczak sitt självporträtt i form av en lerskulptur.

Självporträtt i fokus

Hela 16 studerande vid Ålands lyceum genomför den nationella kursen Gymnasiediplom i bildkonst innevarande läsår.