DELA
Foto: Joakim Holmström

Självporträtt i fokus

Hela 16 studerande vid Ålands lyceum genomför den nationella kursen Gymnasiediplom i bildkonst innevarande läsår.
Nya Åland passade på att avlägga ett besök i konstsalen under kursens sista lektion, då de studerande lade sista handen vid sina verk.