DELA
Foto: Tomi Riitamaa

Målerisk lovsång till trästaden