DELA

Kökarsfåglar i ny bok

”Mitt Kökar – ett utskärsområdes fågelhistoria” är namnet på en ny bok som Kökar kulturförening och PQR-kultur ger ut i sommar. Ari Linna (bilden) har skrivit boken och Ulla-Lena Lundberg är medförfattare. För illustrationerna står Satu Kiljunen.
En förhoppning är att boken skulle kunna komma ut redan till Franciskusdagarna på Kökar i juli. Boken har text på svenska och finska med en resumé på engelska.
Den skall innehålla material om ”Ålandsfåglar från bronsåldern till upptäcktsfärdernas tid och vidare ända fram till rostsparven som observerades så sent som den 8 maj 2007 vid Jorpes i Överboda”.


Observationer
Ari Linna bygger sin skildring på forskningsfakta, egna tolkningar och fältobservationer som berör Ålands och Kökars fågelfauna. Via den åländska fågelfaunans historia tar sig författaren an fåglarna på Kökar, ett område och en fågelvärld som han blivit nära bekant med under trettio år av egna fågelexkursioner.
– I koncentrerad form erbjuder Kökar ett antal utskärs- och mellanskärgårdsbiotoper som alla hyser sina typiska fågelarter. Helheten kompletteras av ett antal specialfaktorer som gör att Kökar under olika årstider förändrar skepnad. Under sommaren påminner öns prunkande grönska om Baltikum och Mellaneuropa för att under senhösten och vintern likna Lapplands öppna vidder eller Varangerhalvöns isfria vinterstränder, konstaterar Linna.


Historiskt
Med utgångspunkt i Tärnströms, Lindroths och Radloffs arbeten skapas en bild av Ålands fågelfauna. I sin doktorsavhandling ”Alandia, maris baltici insula” (1745), har Christophorus Tärnström till exempel en artlista som innehåller 84 fågelarter på Åland. De fågelnamn som Tärnström använde motsvarar ganska långt de svenska namn som än i dag används. Boken innehåller observationstabeller på fyra språk från 1745 fram till 2007.
Ari Linna är bosatt i Åbo och verksam vid Åbo universitet.
Ulla-Lena Lundberg bidrar till bokens innehåll med två essäer som behandlar fågellokaler på Kökar och boken illustreras genomgående av svartvita teckningar gjorda av Satu Kiljunen.


Aktiv PQR-höst
Som Nyan tidigare noterat kommer PQR-kultur i sin höstutgivning med en roman av Agneta Ara och en reseberättelse av Curt West, som båda tidigare utkommit på Söderströms förlag. Bland höstböckerna finns även Osmo I Lehmuskallios dagbok från fyrmastbarken Lawhill, redigerad av Sven-Olof Lindfors.
Redan i augusti kommer Sten-Erik Abrahamsson med tredje delen i sin romansvit om en sjömanssläkt i Mariehamn. ”Stad i skugga” är titeln. Till bokmässan i Göteborg i september kommer boken ”Att människan levde! Marie Larssons eviga ögonblick”, där Agneta Ulfsäter-Troell berättar om en arbetarkvinna som vinner en kamera på lotteri i början av förra seklet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax