DELA

Kino City samarbetar gärna med Savoy

– Vi är klart intresserade av ett fortsatt samarbete.
Det säger Tom Adams i Kino City Ab som just nu hjälper nya ägaren Patrik Landell med verksamheten vid Bio Savoy.
Men biografen borde få en andra salong, menar Adams. (På bilden Junaita Adams, Tom Adams, Lars Nylund och Patrik Sandell i samband med sommarens premiär på ”Mamma Mia”.)
”Mamma Mia” har varit en stor succé under sommaren och hösten på Savoy och i dag är man uppe i 6.000 besökare.
Också i övrigt ser det hyfsat ut och Tom Adams konstaterar att Kino City skall fortsätta att ta hand om programsättningen vid bion åtminstone till dess Patrik Landell kommer i gång med den förestående renoveringen.


Lika och olika
Tom och Juanita Adams i Kino City driver i dag biografer på fyra orter på fastlandet: Riihimäki, Vasa, Jakobstad och Kemi. De liknar Mariehamn på det sättet att alla orterna bara har en biograf, men skiljer sig så tillvida att ingen har bara en biosalong. I Riihimäki, Kemi och Jakobstad har biograferna två salonger medan Gloria i Vasa har hela fem.
Gloria i Vasa växte tidigare i år från tre till fem salonger medan man samtidigt stängde biografen Adams i samma stad. Kino City i Jakobstad fick för ett par år sedan en andra salong, något som man har mycket goda erfarenheter av.


Nya möjligheter
Tom Adams konstaterar att fördelen med att ha två salonger är att man parallellt kan visa filmer som vänder sig till lite olika publik, men att nya möjligheter också finns bakom hörnet.
– Nu kommer digitaliseringen av biograferna och det ger helt nya användningsmöjligheter. Finnkino sänder nu på lördag för första gången opera från Metropolitan i New York på elva orter i landet och biljetterna såldes slut på en dag. På våra biografer i Vasa och Jakobstad har vi också samma möjligheter med den nya tekniken.
Adams berättar att man från Kino City gärna ställer upp med de råd man kan ge inför den förestående ombyggnaden i Mariehamn och att man också haft Patrik och Tina Landell inbjudna för att se på biograflösningarna i Vasa och Jakobstad.


Mycket från Sverige
Att Kino City har lätt att samarbeta med Savoy kommer sig också av att man har verksamhet i Vasa och Jakobstad där man redan nu visar en reopertoar som skiljer sig en hel del från den på de helt finska orterna.
– Vi visar redan nu mycket film från Sverige och det betyder att Mariehamn snabbt kan få premiärer på sådana filmer.
Samtidigt skulle ett samarbete med Savoy stärka den svenska filmens ställning i riket.


Också på sommaren
Tom Adams är övertygad om att det går att visa film i Mariehamn på sommaren.
– Jag frågade en gång för länge sedan Elmer Andersson om varför man håller sommarstängt och han svarade att man inte kan visa film i Mariehamn på sommaren eftersom alla är på sina sommarstugor. Därför ville vi göra ett försök nu i sommar och ”Mama Mia” visade sig ju bli en succé fast den hade premiär i juli.
Premiärveckan låg Mariehamn på fjärde plats i landet strax efter Helsingfors, Åbo och Tammerfors.


Gott samarbete
Patrik Landell konstaterar för sin del att samarbetet med Tom och Juanita Adams fungerat mycket bra.
– Superbra. Det är ordning och reda. De är verkligt proffsiga, säger han.
Tidigare var han inriktad på att renoveringen av biografen skulle kunna inledas redan i höst, men nu ser det ut som om det blir tidigast från årsskiftet.
– Jag har varit upptagen med så mycket annat. Men planering och projektering pågår och vi skall presentera lite olika förslag för stadsarkitektkontoret och också diskutera med museibyrån.
Besöket som man gjorde till biograferna i Österbotten betecknar Landell som mycket intressant.
– Det gav en hel del idéer.
När det gäller ett fortsatt samarbete med Kino City säger Landell att man är öppen för diskussioner och det gäller också de intressenter som kan finnas på Åland. Det viktiga är att man får en verksamhet som fungerar klanderfritt och långsiktigt.


Tillbyggnad?
Frågan om byggandet av en andra salong kommer att finnas med i de förslag man kommer att ge. Helst skulle Landell inrymma en sådan mindre salong i en tillbyggnad för att inte behöva röra den nuvarande salongen.
Möjligheten att kunna köra parallella filmer eller visa film i en salong och hålla en konferens, en konsert eller något annat i den andra anser han dock vara viktigt för att verksamheten skall kunna fungera och bli lönsam.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax