DELA
Foto: Jeremic Slavoljub

Fotokonst som möts i havet

Oss emellan, havet. Så heter den nya fotoutställningen på NIPÅ i Mariehamn. Tematiskt tar den sin utgångspunkt i just havet och hur det samtidigt både binder oss samman men också skiljer oss åt.