DELA
Foto: Joakim Holmström

Där tiden stått stilla

Limegröna, sjukhusliknande korridorer, datorer och telefoner från ett annat sekel, strålningsmätare, gasmasker och betong, betong och ännu mera betong.
Christian Langenskiölds fotoutställning i Qben på Ålands konstmuseum visar bilder från befolkningsskyddet i Mariehamn, där interiörerna och artefakterna andas en påtaglig kalla kriget-estetik.