DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skog och mossa i effektfullt samspel

Kontrasten är stor då man från Mariehamns solgassande och försommarvarma gator stiger in i konstfotografen Santeri Tuoris dovt gråa skogslandskap.
Utställningssalen på konstmuseet är tämligen mörklagd, och tre av fyra väggar upptas av stora filmdukar där träden vajar fram och tillbaka, långsamt.