DELA

Barnens målarkoloni ställer ut

Två veckor framöver ställer Barnens målarkoloni ut ett antal verk i en stuga invid Kjell Ekströms ateljé i Önningeby. Utställningen är öppen tisdag till fredag mellan klockan 12 och 16 fram till den 15 augusti.
Under sommaren har Önningeby hembygdsförening anordnat en akvarellskola för barn under ledning av Raina Clemes. Under fem veckor har barnen fått lära sig om teknik, färger och målandets hemligheter i Jonesas storstuga vid Önningebymuséet.
– I år hade vi mycket fler deltagare än tidigare år. Totalt blev det runt hundra deltagare, berättar Clemes.
Barnen har främst varit från Finland och Sverige men Clemes berättar att hon även haft deltagare från Danmark, Tyskland och Frankrike. Vuxna har också haft möjlighet att delta i kursen tillsammans med barnen.
Victoria Stenlund är en av dem som nu ställer ut några av sina målningar från kursen. Hon hade aldrig målat med akvareller innan men tyckte inte att det var allt för svårt.
Tror du att du kommer igen nästa år?
– Ja gärna, det var roligt, säger Victoria.
Victorias farmor Birgitta Stenlund, som också deltagit i kursen, berättar att Victoria fortsatt med måleriet även efter kursen.
– Vi har fått höra av handlare att många unga kommer in efter kursen för att köpa sitt eget material så att de kan fortsätta måla hemma, berättar Kjell Ekström.


Stor utgift
Kursen finansieras delvis av Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Kursavgiften på 7,50 euro per dag räcker inte ens för hälften av kostnaderna.
– Materialet som ingår i priset är en stor utgift för oss, då vi vill låta barnen få använda sig av riktigt och kvalitativt konstnärsmaterial i sitt arbete, förklarar Kjell Ekström.
Tidigare har barnens verk ställts ut under en endagsutställning i samband med spelmansstämman vid Önningebymuséet. I år har verken fått en egen lokal bredvid Ekströms egna ateljé.
– Jag tror att det betyder mycket för deltagarna att få ställa ut sina bilder för beskådan, säger Clemes.
Hur ser framtidsplanerna ut för Barnens målarkoloni?
– Det vore hemskt roligt att utveckla verksamheten så att man kunde hålla kurser även vintertid, menar Ekström.

AXEL KRONHOLM

kultur@nyan.ax

erkki.santamala@nyan.ax