DELA

Visa respekt för allemansrätten

Efter att under ca 30 års tid tidvis under somrarna vistats på en ö i Saltviks norra skärgård, önskar jag påpeka några saker som inte ingår i Allemansrätten, trots att många fritidsbåtturister tycks tro det.
– I Allemansrätten ingår inte att jaga får eller andra frigående husdjur på holmarna. Varken med hund (“ Nej, vår hund jagar aldrig får eller andra djur…”), eller låta sina barn jaga de vettskrämda fåren (“Men våra barn leker bara litet med fåren och tycker det är så roligt, något måste man väl ändå unna dem att få göra här på ön…”). Tyvärr händer det också ibland att får försvinner spårlöst från holmen, så därför bör det påpekas att det inte ingår i Allemansrätten att ta med sig mindre får för slakt (därför att lammstek är så gott..).
– I Allemansrätten ingår inte att låta hundar springa lösa på holmarna, hundarna skall hållas kopplade, då det oftast finns ett rikt smådjurs- och fågelliv därute, vilket bör bevaras.
– I Allemansrätten ingår heller inte att fiska, varken med nät eller drag, utan fastighetsägarens tillstånd (där kan man få höra de allra mest fantasirika historier om varför båtturisten går omkring på ön med ett kastspö i handen, som var tänkt att användas till allt möjligt annat, än just fiske…).
– I Allemansrätten ingår att plocka vilda bär och svamp, men det ingår inte att plocka bort jordgubbarna från landet, eller att ta upp potatis, eller andra grönsaker som husägaren odlar för eget behov (“Men huset såg så tomt och öde ut, så vi trodde inte det fanns någon ägare…”)
– Grindar som är stängda, skall hållas stängda. Om fastighetsägaren har satt upp grindar, och stängt dem, så finns det en anledning till detta, och då skall inte besökarna lämna dem vidöppna efter sig.
– Olåsta uthus skall inte besökas, och man skall inte ta med sig “gratissouvenirer” därifrån, det ingår inte i Allemansrätten.
– Man skall inte göra upp eld, varken på berg eller i strandstenarna, utan fastighetsägarens tillstånd. I stället bör man använda sin egen, medhavda grill.
– Att finna sin privata badstrand, eller badklippa, nedsmetad med avföring från människor eller hundar är inte trevligt. I Allemansrätten ingår att man uppför sig anständigt, och lämnar stranden i det tillstånd den befann sig i när man kom dit.
– Nedskräpning ingår inte i Allemansrätten, man tar med sig sina sopor hem igen, och kastar dem inte i närmaste buske, eller sänker dem i sjön.
– Att övernatta ett dygn i en privatägd naturhamn kan ingå i Allemansrätten, önskar man stanna längre på samma plats, skall man be fastighetsägaren om tillstånd, samt betala för övernattningen på hans/hennes enskilda område.
– Skärgårdsbor bidrar gärna med färskvatten till båtturister vid behov, men det ingår inte i Allemansrätten att förstöra öppna vattentäkter genom att röra runt i dem med käppar eller dylikt. På många platser i skärgården är nämligen färskvatten en bristvara.

Det mesta av det ovan relaterade har jag själv upplevt, eller fått det berättat för mig, under mina somrar i skärgården. Allemansrätten är en fin sedvänja, som vi skall vara rädda om, men den innebär även ett stort ansvar för dem som använder sig av den. Man skall visa stor respekt för andras egendom, i synnerhet när man får utnyttja den alldeles gratis.
Runa Lisa Jansson