DELA

Vi måste hitta tillbaka till en enklare politik

I våras under Mats Löfströms riksdagsvalskampanj hade jag förmånen att vara ute och träffa ålänningarna i deras verklighet. De berättelser som kom fram då visar på en frustration med många av dagens politiker där många ålänningar upplever att det antingen inte är möjligt att få kontakt med politiker eller att det inte spelar någon roll. För ingen lyssnar ändå. Mönstret känns igen i alltifrån de stora reformerna till att den personliga dialogen med makthavarna saknas.

Så här kan inte ett litet samhälle som Åland ha det. Vi behöver hitta tillbaka till en enklare politik, med mer sunt förnuft. Framförallt behöver vi politiker som lyssnar och går att prata med, i Gun Carlsons, Harriet Lindemans och Ragnar Erlandssons anda. I jämförelse med dem är en del av dagens politiker för avskärmade från ålänningarna. Jag tror inte att alla problem går att lösa men som politiker måsta man ha en öppen dörr.

Här vill jag bidra till förändring, och återvända mer till den politiska kultur som rådde när jag växte upp. Därför ställer jag upp i höstens val.

Mathias Johansson

Kommunal- och lagtingskandidat, ungcentern