DELA

Vi kan ha ett natthärbärge i höst

Pertti Artell kritiserar kraftigt mig och socialvården för att inte göra någonting för hemlösa missbrukare. Dessutom verkar Artell tro att socialtjänsterna är subjektiva rättigheter som man kan kräva att socialförvaltningen ensidigt ska uppfylla gentemot medborgarna. Så är det inte.

Konkret är det så att den som är i behov av en bostad och inte själv kan skaffa sig en sådan kan via de sociala myndigheterna erhålla stöd och hjälp att få en bostad, missbrukarvård och eventuellt annan socialt stöd. Om missbrukaren fortsätter att dricka fungerar inte de boendeformer staden kan erbjuda. Under min tid som verksamhetsledare för missbrukarvården fick jag erfara flera fall där hen inledde en behandling av sitt missbruk och kunde med tiden få drickandet under kontroll och leva ett hyggligt liv. Det är tufft, det betyder återfall och att börja på nytt. Men det går.

De som inte vill eller kan behöver ett ställe att övernatta. Mariehamns diakoniförening har tagit ett initiativ att i Mariegård starta ett resurscentrum som bland annat skulle erbjuda natthärbärge för missbrukare och andra som saknar bostad. Det initiativet vill jag att staden stöder och kommer att på alla sätt bidra till att lösningen förverkligas. I socialnämndens budget finns 20.000 euro just för en sådan verksamhet som Mariehamns diakoniförening vill genomföra. Detta förutsätter att infrastrukturchefen eller infrastrukturnämnden så fort som möjligt ingår ett hyresavtal med Mariehamns diakoniförening. Landskapsföreningen har också medel att stöda resurscentret. Om alla berörda parter drar sitt strå till stacken har vi ett natthärbärge från och med hösten i Mariegård.

Stephan Toivonen skriver så mycket smörja i spalterna att hälften skulle vara nog. Det minsta man kunde begära är att han kollade fakta innan han drar till med något. Felparkerade bilar kan visst avlägsnas av ordningsmakten på ägarens bekostnad. Jämförelsen mellan hemlösa tältare i Tullarnas äng och felparkerade bilar saknar helt vett och sans. Samtidigt säger den en hel del om Toivonens människosyn.

Barbro Sundback (S)