DELA

Varje ton räknas

Klimatfrågan påverkar alla politikområden. Den kräver krafttag och gemensamma beslut på alla politiska nivåer över många mandatperioder. Vi ser därför med uppskattning på att klimatfrågan får sin rättmätiga plats i insändarspalterna. Barbro Sundback (S) ställer flera relevanta frågor om Ålands klimatpolitik.

Åland har sedan 2016 en Utvecklings- och hållbarhetsagenda med målet att Åland ska vara ett hållbart samhälle senast 2051. År 2017 antogs en Energi- och klimatstrategi som lägger som mål att Åland ska ha 60 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört med år 2005. EU:s gröna giv, nya klimatlag och lagstiftningspaketet ”Fit for 55”, samt Finlands revidering av sin klimatlag innebär att vi måste utveckla strategierna och justera målen ytterligare.

IPCC:s senaste rapport visar med tydlighet att de nuvarande klimatmålen inte är tillräckliga och uppmanar beslutsfattare på alla nivåer att höja sina klimatambitioner. Därför pågår nu ett arbete i landskapsregeringen att lägga nya klimatmålsättningar i en särskild lag – klimatlagen – med modell från våra närregioner. För Hållbart initiativ är det helt avgörande att klimatmålen sätts med gällande forskningsläge som grund.

Under tiden klimatmålen och styrdokumenten vässas behöver vi konkreta klimatåtgärder här och nu. Därför har vi under vår tid i regeringen jobbat för bland annat: Högre stöd för utfasning av oljepannor, nytt stöd till näringslivets omställning, nytt stöd till installation av elbilsladdare i ålänningarnas hem, nytt solparksstöd, det historiska projektet med att förverkliga storskalig havsbaserad vindkraft, fortsatt stöd för solceller till privatpersoner och företag, förstärkta stöd för energiomställningen inom EU-program och -projekt, skydd för åländska markområden, däribland Stornäset, vilket ökar kolsänkorna.

Dessutom pågår processer i landskapsregeringen med ytterligare insatser för att minska Ålands klimatpåverkan. Här kan förutom klimatlagen nämnas arbetet med att snabba upp utbyggnaden av gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik mellan Mariehamn och Jomala, att elektrifiera linfärjor och anpassa hamnar till elektrifiering samt att på sikt elektrifiera busstrafiken. Dessutom optimeras landskapets egna fastigheter som bäst.

Samtidigt ser Hållbart initiativ fram emot att i november i samband med budgeten för 2022 presentera en rad nya insatser för andra halvan av mandatperioden.

Åland har ansvar för att minska de åländska utsläppen. Ingen annan kommer att göra det. Varje ton räknas.

ANNETTE BERGBO
SIMON HOLMSTRÖM
HÅLLBART INITIATIVS
LAGTINGSGRUPP

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp