DELA

Gå vidare – inte tillbaka

De senaste veckorna har inneburit stora förändringar i vardagen på Åland. Många upplever frustration, rädsla, ensamhet och en stor oro över vad framtiden bär med sig. Nyhetssändningarna kan inte beskrivas som annat än skrämmande och runt om i världen upplever personalen inom vården sin värsta mardröm.

Sett med perspektiv är det som hänt en otrolig uppvisning i hur snabbt det går att ställa om när samhället behöver det. Samma omställning skulle kunna ske för klimatets eller den biologiska mångfaldens skull, men bättre för alla är om den inte behöver ske så dramatiskt utan över tid.

Det pratas om hur snabbt ekonomin kan återhämta sig. Men vill vi tillbaka dit vi var innan, där den ekologiska skuldens dag för varje år kommer allt tidigare (i år redan 5 april i Finland) och där många upplever att tiden aldrig riktigt räcker till för det man vill göra?

Kan krisen leda till att vi får en bättre framtid där vi inte styrs av konsumtionshets och kortsiktighet utan tar vara på det som verkligen är viktigt i livet? En framtid där vi i hög grad är självförsörjande på högkvalitativ och hälsosam åländsk mat och egenproducerad energi och där vi vänder oss till den åländska naturen för avkoppling och rekreation. Där vi vårdar våra relationer och skapar utrymme för meningsfullhet och goda liv.

Utveckling innebär inte att gå tillbaka utan att gå vidare till något bättre. Ägna gärna den här tiden att fundera över hur framtiden skulle kunna bli.

Ålands Natur och Miljös framtidsbild finns sammanställd i programmet Åland 2030 – för fulla segel som finns på vår hemsida. I programmet formulerar vi fem farleder för den framtiden:

Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter

Vi driver samhället på naturens förnybara krafter

Allt vatten har god kvalitet

Vi lever i välstånd med kvalitet

Vi bjuder in alla till samhällsbygget

När krisen är över kan vi börja bygga den nya framtiden.

ÅLANDS NATUR & MILJÖ