DELA

Varför tas inte snövallen bort?

Hur sköter den ansvariga på landskapets trafikavdelning om plogningen på vägarna? Igår kom det en väg hyvel på Sundsvägen och efter det kom en traktor som kom och tog rent på busshållplatsen, men lämnade en 30 centimeter stor vall vid infarten, detta trots traktorn kan vinkla plogen så han kan ta bort snön och isen och skuffa det vidare till diket som finns bredvid vår infart.

Efter samtal med ansvarig vägmästare fick vi svaret att det är så vi jobbar. Det var inget trevligt bemötande på telefonen. Det är många äldre och sjukpensionärer som bor vid vägen och inte har möjlighet att själva skotta bort det.

BENGT KÄLLMAN

SVAR PÅ INSÄNDARE:

I telefonsamtalet pratade vi om en 10 centimeter hög snövall, vilket jag inte kan se som ett problem. Ska vi ploga bort all snö som hamnar på infarter längs landskapets vägar blir det inte mycket plogat. Det är vägen som ska plogas och fastighetsägarna plogar sin infart inklusive vallen som bildats. Ska väghållarna ploga alla infarter krävs en helt annan organisation och budget.

I går (läs: torsdag) utfördes isrivning mellan Godby och Prästö, det vill säga man river loss den packade snön/isen från vägbanan för att väglaget ska bli bättre och torka upp snabbare. Då blir det en hårdare typ av vall och då ska vi ta bort den om den blir ett problem. Är det 30 centimeter som det skrivs i den här insändaren har vi utfört arbetet felaktigt och ska naturligtvis rätta till det.

THOMAS IDMAN

LANDSKAPETS LEDANDE VÄGMÄSTARE