DELA

Vad är sjukskötarnas ansvar värt?

Larmet går och en flicka kommer in till akuten med ambulans. Flickan har hittats livlös i vattnet vid badstranden. Hjärt- och lungräddning (HLR) har påbörjats på stranden och fortsatts i ambulansen. Teamet på akuten fortsätter HLR och ger henne läkemedel. Ingen puls. Föräldrarna är i panik. Teamet fortsätter sitt arbete. Flickan får puls, teamet fortsätter att hjälpa henne att andas och förbereder för vidare vård.

Vi sjukskötare är en av de professioner som står och gör hjärtkompressioner när flickan är livlös. Det är viktigt att vi gör det tillräckligt bra och i rätt takt annars kanske flickan inte klarar sig. Det är vi som ger de läkemedel som ordinerats, vi måste ge rätt mängd och rätt läkemedel annars kanske hon inte klarar sig. Det är vi som tar hand om de panikslagna föräldrarna.

Att arbeta som sjukskötare innebär ett enormt ansvar och det är inget lätt arbete. För att kunna arbeta som detta har vi mellan 3 till 5 års heltids universitets- eller högskolestudier. Max grundlön för en sjukskötare, barnmorska och hälsovårdare är idag 2.779,24 euro på ÅHS. Det finns tillägg i grundlönen som erfarenhetstillägg som tillkommer samt personligt tillägg som kan tillkomma, men det rör sig inte om några stora summor. Tehys fackavdelning på Åland r.f. anser att grundlönen borde ligga mellan 2.800-3.260 för sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor.

Jag har full förståelse för att det är tuffa ekonomiska tider just nu men jag förstår inte varför landskapsregeringen inte vill diskutera detta med Tehys fackavdelning på Åland r.f. på lika villkor. Jag anser att sjukskötarnas löner och jämlika löner borde prioriteras mera i budgeten.

Borde
inte landskapet vara en förebild i jämlika löner för andra företag på Åland? Samt en förebild som arbetsgivare att ansvar, erfarenhet och utbildning lönar sig för arbetstagaren?
Sjukskötare på ÅHS