DELA

Utökad färdtjänst för äldre

Mariehamns socialdemokrater vill utveckla kollektivtrafiken i Mariehamn, inte avveckla den.

Vi menar att det tjänstemannabeslut som fattas om att dra in sommartrafiken måste kompletteras med utökad färdtjänst för dem som är beroende av kollektivtrafiken för att ta sig fram, framför allt för de äldre.

Vi förstår att man under rådande omständigheter försöker vrida på slantarna, att antalet resenärer på grund av restriktionerna har blivit färre och att sommartrafiken därför inte förverkligas i samma utsträckning som planerat. Att helt ta bort trafiken i sommar är inte bra för de medborgare som är i behov av kollektivtrafiken för att ta sig från hemmet till centrum.

Vi måste minnas att stadsbussen för många är en viktig transport för dem som inte har egen bil och inte är i skick för att cykla och gå flera kilometer. Staden är byggd så att många hyresbostäder ligger en bit från centrum.

Stadsbussen har under en längre tid varit en viktig fråga för miljöstaden Mariehamn. Vår vision är en koldioxidneutral kollektivtrafik med tätare turer och en servicelinje. Att resenärer kan åka två timmar på samma biljett och lördagstrafik är också frågor som Mariehamns Socialdemokrater drivit vid varje budgetbehandling.

Under normalförhållanden hade det varit dags att nu tillgodose Mariehamnarnas önskemål om tvåtimmarsbiljett och lördagstrafik tillsammans med sommartrafiken. Ett levande centrum behöver sina besökare. Vår politiska vägkost i detta läge är:

1. Utöka rättigheten till färdtjänst för de äldre som utnyttjar kollektivtrafiken under den tid det inte finns kollektivtrafik.

2. Ta tillfället i akt att jobba aktivt med landskapsregeringen för ett nytt trafikförsörjningsprogram som förverkligar framtidens tillgängliga och klimatsmarta trafik i staden och hela landskapet.

JESSY ECKERMAN, NINA FELLMAN

ÅLANDS SOCIALDEMOKRATER