DELA

Nytt naturnära bostadsområde klart

Gatorna är klara, med en naturlig dagvattenhantering med diken och uppsamlingssjöar. En rejäl spång leder ner till Slemmern och kalkfuktängen är utmärkt och avgränsad. Lekparken i naturliga material står redo.
Nu väntar stadens färskaste bostadsområde på att husen ska byggas och invånare flytta in.