DELA
Foto: Jonas Edsvik
Den här veckan ska gatorna asfalteras. En del av planteringarna och gatubelysningen saknas också, men i övrigt är det mesta klart. Bortsett från husen då. Projektchef Håkan Lindén, infrastrukturdirektör Kai Söderlund och stadsarkitekt Sirkka Wegelius visade runt Nya Åland på området.

Nytt naturnära bostadsområde klart

Gatorna är klara, med en naturlig dagvattenhantering med diken och uppsamlingssjöar. En rejäl spång leder ner till Slemmern och kalkfuktängen är utmärkt och avgränsad. Lekparken i naturliga material står redo.