DELA

Tänk om, LR!

Landskapsregeringen måste acceptera Ålands geografi och inse att Åland består av mer än ett fastland. Åland består också av sex skärgårdskommuner, som hotas av avfolkning. LR talar om att man vill ha en LEVANDE SKÄRGÅRD. I samma stund drar man ner på färjturerna, vilket i sin tur ytterligare kommer att försämra livsbetingelserna i skärgården. Föglölinjen är livsviktig. Det är INTE ett särskilt klokt beslut att dra ner på färjturerna. Istället borde man öka dem för att stimulera till inflyttning.
Lika obetänkt är beslutet att dra in den tvärgående linjen. Man utsätter Kumlinge kommun för en nedrustning av allt från näringar till förutsättningar för att kunna leva och verka i kommunen. LR:s kortsiktiga beslut innebär bl.a. att den som vill ta sig fån Seglinge till Sottunga (vilket sjövägen är en kort tur över sjön) måste åka runt hela Åland. Genomfartstrafiken över Kumlinge från Snäckö är livsviktig för butiker, campingplatser och övriga turistanläggningar såsom Remmarhamnen, Kastören och Länsmansgården.

Det är också fullständigt nedbrytande för miljön att tvinga all trafik över fasta Åland till Vårdö, Hummelvik. Långnäs, som ligger centralt, har redan alla förutsättningar, bl.a. väg anpassad för tung trafik.
Långnäs borde vara det naturliga valet av hamn.
Jag ber Veronica Thörnroos och övriga inom LR: TÄNK OM!!
Robert Liewendahl