DELA

Svar från Andelsbanken och Nordea

Svar på Mosse Walléns insändare ”Hur är det med courtageavgifterna” i torsdagens Nya Åland.

Våra courtagenivåer för näthandel är volymstyrda och varierar för ägarkunder från 0,05 till 0,18 procent.

Vid mindre affärer finns en minimiavgift som är mellan 3–8 euro. Vi har nyligen gjort en justering i courtagenivåerna som sänker kostnaderna vid mindre affärer. Vi har infört ett tak om att courtaget aldrig överstiger 1 procent Det innebär att totalkostnaden för en aktieaffär om 240 euro blir 2,40 euro. Vi önskar med detta sänka tröskeln för att börja spara långsiktigt i aktier då man även med mindre belopp kan skapa en väldiversifierad portfölj.

När det gäller affärer i Eckerö Linjen ser prisbilden annorlunda ut då aktien inte handlas på börsen och förmedlingen föranleder manuellt arbete. För en aktieaffär i Eckerölinjen är courtaget hos oss 1 procent + 20 euro.

Kontakta oss gärna för mera information och du hittar även vår prislista på adressen www.op.fi.

HANNES BYSKATA

ANDELSBANKEN

Mosse Wallen efterfrågar de åländska bankernas handelsavgifter för Rederi Ab Eckerö och Viking Line Abp. Frågorna beskriver bland annat noll courtage hos Swedbank och väldigt låga avgifter hos näthandelsbolagen Avanza och Nordnet.

Nordeas avgifter för handel vad gäller börsnoteradebolag, som Viking Line Abp, gäller alla av oss erbjudna marknadsplatser för aktiehandel. Idag erbjuds tjugo marknadsplatser på de viktigaste börserna runt om i världen.

Courtage för aktiehandel via Nordea Investor eller Nätbanken börjar på 0,20 procent, minimi 8 euro. En aktiv aktiehandlare på Nordea kan komma ända ner till 0,06 procent med minimi 3 euro på basen av föregående kvartalets handelsprovisioner.

Handelskostnaden för efterfrågade Viking Line Abp:s affärer kan till exempel se ut enligt följande:

Viking Line Abp 50 stycken a’ 16 euro totalt 800 euro kostar 8 euro.

Viking Line Abp 400 stycken a’ 16 euro totalt 6 400 euro kostar 12,80 euro.

Viking Line Abp 3 500 stycken a’ 16 euro totalt 56 000 euro kostar 112 euro.

Vi kan tyvärr inte idka handel i nätbanken/Nordea Investor med onoterade aktier som Rederi Ab Eckerö.

ANN-CHARLOTT LINDSTRÖM

WEALTH ADVISOR, KAPITALFÖRVALTARE PÅ NORDEA