DELA

Stadens ekonomi

På sina håll klankas det ner på att Mariehamn inte tar fram osthyveln och skär ner ordentligt i budget 2021. Stadsstyrelsen har lyckligtvis som helhet insett att man inte kan bromsa sig ur en kris. Då många av våra medborgare är hårt pressade ska inte staden försämra deras möjligheter att ta sig tillbaka till en mer normal situation. Mariehamn har muskler nog att ta ett underskottsår, det har inte våra medborgare.

Stora delar av förvaltningen genomgår redan omfattande förändringar som styrs av lagändringar. KST tar över socialservicen vilket påverkar i stor utsträckning. Personal omflyttas, beslutsvägar ändras, servicenivåer ifrågasätts. Dessutom ska barnomsorgen giftas ihop med skolan. Även denna omvandling kommer kräva förändringar i organisation och personal.

Att i denna situation samtidigt framtvinga en stor effektiviseringsprocess känns som att begära för mycket av stadens personal. Förnuftigare är att redan nu istället flagga i ramen för 2022 och 2023 att dessa effektiviseringar ska komma.

Synen på att effektiviseringar är rätt väg att gå framöver delas däremot inte av hela stadsstyrelsen. Socialdemokraterna och Hållbart initiativ tror att universalmedicinen för staden är att höja skatterna. En skattehöjning påverkar allas ekonomi. Deras föreslag till skattehöjning drabbar låginkomsttagarna mest.

I budget 2021 finns en punkt där vi i stadsstyrelsen inte kunde enas. Synen på hur investeringar ska budgeteras. Fullmäktige har tidigare beslutat att budget för kommande investeringar ska bygga på färdiga projekteringar med så korrekta kostnadsberäkningar som möjligt. Detta sätt att arbeta har varit verklighet i några år. Nu vill gruppen med Obundna, Centern och Ålands framtid, samt Socialdemokraterna och Hållbart initiativ frångå detta arbetssätt. När det gäller renoveringen av doktorsvillan vill dessa partier i blindo satsa 325 000 euro för att genast påbörja projektering och renovering i ett svep.

Tidigare fanns en förhoppning om att renoveringen av doktorsvillan skulle kunna vara klar till sommaren 2021 och Tall Ships Race. Det kunde möjligen ha varit ett argument för att be fullmäktige att svika sin princip. Men nu står det nog klart för alla att en sådan tidsplan är helt orimlig.

Jag vill också renovera doktorsvillan, jag satt med i bägge kommittéerna som tog fram planer för renoveringen. Det finns däremot goda skäl för att följa fullmäktiges budgeteringsbeslut. Ekonomin just nu talar också emot ett beslut att lägga till 325 000 euro utanför ram.

JONNY ANDERSEN

Liberal