DELA
Foto: Stefan Öhberg

Våtmarken vid Nabben står färdig

Grodorna har redan flyttat in, och fladdermus- och fågelholkarna väntar på sina invånare.
Våtmarken vid Nabben i Mariehamn är nu rustad att bli ett hem för en mångfald arter och ett besöksmål för människor.