DELA
Foto: Ida K Jansson

Största tillväxten bland 50-plussare

Personer över 50 står för nästan 90 procent av 2000-talets befolkningstillväxt. Det konstaterar Åsub. Medelåldern har stigit från 40 till 44 år sedan år 2000.

Sedan år 2000 har Ålands befolkning ökat med över 4 300 personer. De som har fyllt 50 är nu 3 800 flera, medan befolkningen under 50 år har ökat med bara 500 personer.

”Den största förändringen har skett i gruppen 65–74 år, där invånarna har blivit nästan 1 800 flera”, skriver Åsub.

De som är 75–84 har ökat med 700 och de som är 85 och äldre med drygt 200. De unga under 18 år är närmare 300 flera nu än för 20 år sedan.

Under18 åringarna utgör nu 20 procent av Ålands befolkning, vilket kan jämföras med 19 procent i Finland och 21 procent i Sverige.

”Andelen har varit svagt sjunkande sedan år 2000 då den låg runt 22 procent såväl på Åland som i Finland och Sverige. Invånarna mellan 18 och 64 utgör 57 procent på Åland, något mindre än i Finland och Sverige. Nedgången sedan år 2000 har varit lika stor på Åland som i Finland, men mindre än i Sverige”.

År 2000 var drygt 16 procent av ålänningarna 65 år eller äldre. Sedan dess har andelen ökat till 23 procent.

”Andelen har stigit mera i Finland och är nu nästan lika hög som på Åland. I Sverige som låg på en högre nivå år 2000 har andelen äldre ökat långsammare och är nu klart lägre än för Åland och Finland, eller 20 procent.”

Fler pensionärer i Mariehamn

Åldersstrukturen ser annorlunda ut beroende var på Åland man tittar på. I Mariehamn har pensionärerna blivit 1 200 flera sedan år 2000, medan antalet personer under 18 och i arbetsför ålder i stort sett är oförändrat. På landsbygden har samtliga åldersgrupper ökat och i skärgården har de 65 år fyllda ökat med drygt 100 sedan år 2000, medan såväl unga under 18 och personer i arbetsför ålder har blivit 200 färre.

”2020 ökande antalet unga under 18 år på landsbygden och i skärgården, medan en liten minskning noteras i Mariehamn. Detsamma gäller för befolkningen i arbetsför ålder.”

Så här ser åldersfördelningen ut i landskapet.
Foto:
Så här ser åldersfördelningen ut i landskapet.

Jomala och Lemland yngst

Av de enskilda kommunerna har Jomala och Lemland den högsta andelen barn och unga under 18 år, runt 25 procent, men också Finström och Hammarland ligger över 20 procent. Lägst är andelen i de fyra östliga skärgårdskommunerna, under 15 procent.

Medelåldern på Åland har sedan år 2000 stigit från 40 till 44 år. Av de enskilda kommunerna har Jomala nu den lägsta medelåldern med 38,7.

”Den största förändringen under året noteras i Sottunga där siffran föll från 59,1 till 53,8. Därmed blev Kökar den kommun som har den äldsta befolkningen med en genomsnittsålder på 54,6 år.”