DELA

Sorteringsutmaning 2021!

För att följa upp hur bra vi sorterar avfallet här på Åland kan man göra plockanalyser. Det går i korthet ut på att man samlar in större mängder av hushållens brännbara sopor från olika sorts insamlingstjänster. En plockanalys genomfördes 2015 på uppdrag av landskapsregeringen där man jämförde innehållet i hushållens brännbara avfall. Ett prov togs från hushåll på landsbygden med 1-facks kärl för hushållsavfall samt ett annat prov från brännbara kärl i soputrymmen från flerbostadshus i Mariehamn. Materialet sorterades upp i 25 olika fraktioner som sedan kan grupperas som brännbart, återvinningsmaterial, textil, bioavfall och farligt avfall.

I analysrapporten från 2015 konstateras att mängden brännbart är möjlig att minska med upp till 50 procent vid en bättre sortering av framförallt matavfall och återvinningsmaterial. Från plockanalysen kan det också konstateras att utsorteringen av farligt avfall fungerar väldigt bra. Det ska alla på Åland ha ett stort tack för!

I bifogad tabell ser man vad avfallet från hushållens brännbara sopor innehöll efter utsortering. Landskapsregeringen planerar för att genomföra en ny plockanalys under hösten 2021. Låt oss anta utmaningen att förbättra resultatet genom att sortera ännu mer!

SOFIE DAHLSTEN
VERKSAMHETSLEDARE, MISE

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp