DELA

Se på Jomala, stadspolitiker

Det är med förvåning jag läser i Nya Åland den 15.1 att Roger Jansson (MSÅ) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som ledamot av både stadsstyrelsen och socialnämnden. En motivering skulle vara jävsproblematiken. Jag föreslår att de stadspolitiker som anser att det kan finnas problem med bland annat jäv kontaktar Roger Eriksson (Lib) i Jomala. Han har de senaste åren suttit som ledamot i kommunstyrelsen i Jomala och varit den som ansvarat för alla frågor som rör den sociala sektorn förutom äldreomsorgen och barnomsorgen. Ingen har i Jomala så vitt jag vet ifrågasatt Roger Erikssons jävsproblematik.

I Jomala beslöt vi år 2011 att ta bort alla nämnder förutom byggnämnden. Detta är helt möjligt i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Jag skulle uppskatta om alla återvalda och nyvalda kommunpolitiker skulle fokusera på det vi ska åstadkomma tillsammans de kommande fyra åren så att våra kommuninvånare, både i stad, landsbygd och skärgård, får så bra kommunal service som möjligt. Att se rött, bara för att socialdemokraterna följer rådande lagstiftning, är att fokusera på helt fel saker.

Carina Aaltonen (S)

Jomala