DELA

Samhället bygger på öppen information och vetenskapliga fakta

En grundtanke i demokratin är att den som bor i ett land har möjlighet att vara med och tycka till hur landet ska styras. Ytterligare, i ett demokratiskt land är alla medborgare lika värda och har lika rättigheter. I ett demokratiskt samhälle ska alla ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet. De traditionella demokratiska värderingarna, såsom utbildning, upplysning, bildning och kunskap, är grundstenar i vårt samhälle. Aldrig tidigare i vår historia har det funnits så mycket kunskap tillgänglig för medborgare, samtidigt som polarisering och påhittad information får allt större fotfäste i vårt samhälle. Vikten av att granska trovärdigheten i källor, och kunskap överlag om hur man granskar källor, är av allt större vikt för oss alla. Det är vårt ansvar som individer i ett demokratiskt samhälle att inte bidra till spridningen av desinformation. “Fake news” och desinformation är ett växande säkerhetshot i världen men också ett hot mot det mänskliga omdömet.

Vetenskap tillhör alla. Universitet och högskolor som kunskapsorganisation har ett speciellt ansvar att se till att samhället, varje medborgare och forskare i både nationella och internationella forskningsinstitut har tillgång till information, fakta och forskningsresultat, på ett öppet och lättillgängligt sätt. Dessa mål är också ett skäl varför Högskolan på Åland deltar i Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT). Detta nätverk initierades 2018 av Ålands fredsinstitut, ÅSUB, Högskolan på Åland och Sjöfartsmuseet. Idag ingår även Ålands landskapsregering, lotsfunktionen i nätverket bärkraft.ax och Centralbiblioteket på Åland i KUT. Nätverket har som mål att stärka forskningsmiljön på Åland och skapa intresse och förståelse för forskning i samhället. KUT-nätverkets roll är att främja vetenskapens öppenhet och samhällets och medborgarnas delaktighet i forskningen. Med öppen vetenskap och tillgång till information bidrar vi till att beslut i vårt samhälle fattas på korrekta grunder, att samhällsdebatten vilar på information med trovärdiga källor och att vi kan basera våra egna bedömningar på möjligast oberoende och mångsidiga fakta som inte styrs enbart av AI-styrda sökmotorer på internet. Detta gäller vårt agerande på sociala media men även agerandet i det verkliga livet.

Vi på Åland behöver även se till att vi suddar ut de osynliga gränserna mellan forskning och det vardagliga livet vi lever i. Öppen vetenskap och faktabaserad kunskap, som är lätt tillgängliga för alla, är ännu viktigare för oss i vårt ösamhälle med egen lagstiftningsmakt i en snabbt föränderlig värld. KUT-nätverket (nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland) som samlar de olika kunskapsorganisationerna på Åland för att svara på detta behov, skapades för att utveckla en ny forskningskultur och ett ökat samarbete mellan högskolan, den offentlig sektorn, företag och lokala organisationer. Kunskap ska prägla beslutsfattande och vara lättillgänglig för samhällsutveckling och innovation. År 2020 ordnade nätverket en konferens, “Kunskap och forskning som motorer för regional utveckling och innovation”. År 2022 tar vi ett nytt steg i att göra forskning mer tillgänglig för samhället genom att ordna fika eller frukost med en forskare och bjuder alla att delta i faktabaserade samtal. Första tillfället kommer att hållas på Högskolan på Åland den 17 maj, då högskolan presenterar delar av sin pågående forskning-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Efter sommaren, den 22 september, bjuder ÅSUB in till frukostsamtal om statistik och forskningsmetoder som vi möter i vår vardag. Håll utkik efter närmare information!

JOHANNA MATTILA
REKTOR, HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
PAULA LINDERBÄCK
FORSKNING-UTVECKLINGS-OCH INNOVATIONSANSVARIG, HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND
SIA SPILIOPOULOU ÅKERMARK
DIREKTÖR ÅLANDS FREDSINSTITUT
KATARINA FELLMAN
DIREKTÖR ÅSUB
SANNA ROOS
FORSKNINGSCHEF ÅSUB

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp