DELA

Rekrytering av förvaltningschef

Inledningsvis – ingen som helst skugga ska falla över den tillträdande förvaltningschefen.

Sedan, rekrytering av en ny förvaltningschef har pågått länge med både översyn av ledningsstruktur och förändring av lagen. Lagen debatterades i lagtinget förra våren och godkändes av lagtinget den 16 september. Tjänsten utlystes den 7/10. Lag- och kulturutskottet vars ordförande då, var nuvarande vice lantråd Harry Jansson skrev i sitt betänkande ”att det i samband med rekryteringen av förvaltningschefen läggs vikt vid förmågan till ett gott ledarskap och att den som utses har en gedigen och dokumenterad erfarenhet av ledarskap och utveckling” samt när det gäller författningsenliga frågor och externa relationer är det inte självskrivet att dessa ärenden ska ledas av förvaltningschefen vars huvudsakliga uppgifter är ledning och utveckling.

För mig som dåvarande lantråd var det mycket viktigt att lagtinget var enigt, hur och att man såg på ledarskapet på samma sätt samt att rekryteringen var transparent och demokratisk. Jag ville att alla partier i lagtinget skulle få vara med och utforma rekryteringsprofilen tillsammans med landskapets avdelningschefer. En erfaren rekryteringsfirma anlitades som tillsammans med samtliga gruppledare i lagtinget och avdelningschefer tog fram profilen. Vi fick kompetenta sökanden med lite olika profil. De träffade först den professionella rekryteraren. Därefter gjordes djupintervjuer av en rekryteringsgrupp bestående av rekryteraren, personalchefen, finanschefen, jämställdhetschefen samt undertecknad.

Efter första intervjutillfället bedömde rekryteringsgruppen att Anne Andersson och Arne Selander var mest lämpade. Sedan tog Veronica Thörnroos över som lantråd samt en ny landskapsregering. Jag delgav lantrådet Thörnroos att jag naturligtvis står till förfogande om hon eller landskapsregeringen ville höra mina åsikter. Det är säkert ingen överraskning att det var ointressant. För mig var det hela tiden väldigt viktigt att lyssna på personalen, att hela lagtinget skulle vara med och ta fram profilen och att utnämningen under inga som helst omständigheter kunde anses som direkt politisk.

Ett andra intervjutillfälle gjordes då med lantrådet Thörnroos i rekryteringsgruppen. Beslutsförslaget med motivering den 8/1 från en enig rekryteringsgruppen var att anställa Anne Andersson. Den 13/2 anställs John Eriksson som förvaltningschef på föredragning av vice lantråd Harry Jansson.

Under måndagens plenum framkom det lika klargörande som pinsamt att varken Selander eller Andersson haft en reell chans trots gedigen erfarenhet, dokumenterat ledarskap och vederhäftiga meriter eftersom regeringen Thörnroos ansåg att utnämningen var strikt politisk. Dessutom deklarerade lantrådet Thörnroos ”När det gäller tjänster så vänder jag mig lite mot uttrycket att man är mer eller mindre meriterad. Ettdera är man behörig för en tjänst eller inte. Därefter dömer man kvalifikationerna utifrån subjektivitet, inte fakta.”

Katrin Sjögren (Lib)