DELA

Rätt och möjlighet till tjänstledighet

En uppdatering av tjänstemannalagen som gäller för landskapsregeringens anställda är under beredning. I lagen regleras rätten till olika tjänstledigheter, vilka kan vara både lagstadgade och beviljas efter ansökan. Principerna för då tjänstledigheter beviljas behöver ses över och målsättningen bör vara att dessa principer är liknande för landskapets förvaltning såväl som för underlydande myndigheter.

Jag ser bara fördelar med att personal får prova på andra arbetsplatser, arbetsuppgifter och kanske även andra arbetsgivare. Även arbetsgivare vinner på att personalen får möjlighet att pröva sina vingar och gör personalen mer motiverad och engagerad. Alla vinner på att ny kunskap och erfarenheter kan implementeras.

I framtiden kommer det att bli allt svårare att hitta personal. Om vi ska lyckas rekrytera, engagera och behålla personal så är det viktigt att ta tillvara personalens önskemål om vidareutveckling samt behov av att förkovra sig. Vi behöver använda de instrument som finns för att bli en attraktiv arbetsgivare och fokusera mera på personalpolitik och vara lyhörda för personalens synpunkter.

Trots att personalen vid landskapets förvaltning lyder under samma tjänstemannalag som de som är anställda vid ÅHS hanterar man tjänstledighetsansökningar väldigt olika.

Min uppfattning är att ÅHS är väldigt restriktiva med att bevilja tjänstledigheter för att prova på andra arbetsuppgifter, vilket inte gynnar ett effektivt nyttjande av personalresursen. Att ge personalen möjlighet att förkovra sig på en annan avdelning eller enhet skulle ge ÅHS större möjlighet att använda kompetenser optimalt. Det kan inte gynna verksamheten att personal behöver säga upp sig för att prova på en ny arbetsplats inom samma organisation.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp