DELA

Personalen måste få en chans att hinna med

Jag trodde på KST, jag tänkte vad bra, nu skall all kunskap vara samlad och hjälpen skall vara lika oberoende var på Åland man bor och en ny socialvårslag som bättre skulle kunna hjälpa familjer som har barn med NPF.

I flera år har jag som uppgiven förälder fått höra av politiker: vänta snart blir det bättre, snart har vi ny socialvårdslag och KST. Då blir hjälpen bättre till familjer som har barn med NPF.

KST kom och vår familj, precis som många andra väntar på kontakten, på klientplanen som ska skrivas, på hjälpen. Men KST personalen har inte tid. De ska sätta sej in i nya rutiner, ny socialvårdslag, nya klienter och i viss mån ett nytt arbetsätt.

Men socialarbetarna hinner inte med, vi/vår familj är drabbade av väntan på hjälp, de flesta jag pratar som har barn med NPF-problematik väntar. Hur länge skall man vänta, snart börjar sommarsemester? Kommer kontakten och hjälpen att bli först i höst? Mycket hinner hända i en ung människas liv under de månader man väntar.

Det är bra att vi har en uppdaterad socialvårdslag, som skall kunna gripa in tidigt och hjälpa. En lag med lågtröskel. Men att ha en bra lag spelar ingen roll om personalen inte hinner med.

Jag är själv utbildad i männniskonära yrke, så jag vet och förstår att det inte hänger på dem som jobbar. De hinner helt enkelt inte med. Visst finns det såklart endel inom branschen som kanske inte har rätt kunskap och förståelse att möta en familj som har barn/ungdomar med neuropsykisk funktionsnedsättning. Men de flesta vill väl, men de har inte tid.

KST blir ett stressmoment för de som jobbar och för familjer som väntar på att KST skall ta kontakt. Det kan inte vara roligt att jobba på KST nu och veta att det inte finns en rimlig chans att hinna med.

Politiker vad tänker ni göra. Hur många månader skall familjer behöva vänta?

VAD TÄNKER NI GÖRA

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp