DELA
Foto: Stefan Öhberg
KST ville inte acceptera stadens pris för hemservicen på 90 euro per timme utan valde att upphandla servicen. Vad priset blev är ännu hemligt, men Katarina Dahlann är nöjd och säger att det ligger i linje med vad man hoppats på.

Björkkö tar över hemservice

Hemservicen för KST:s klienter i Mariehamn och Jomala kommer framöver att skötas av Björkkö Ab. KST har upphandlat servicen eftersom stadens bud var orealistiskt.