DELA

Påveval om Skarven

Till Ålands landskapsregering
Förslag till åtgärder med anledning av ”Skarvensoppan”
Med hänvisning till att vår legendariske redare Gustaf Erikson i tiden kunde administrera sin flotta (totalt genom segelfartygsepoken över hundra hel- eller delägda fartyg) tack vare direkt, personlig kontakt med varje befälhavare för fartygen undrar man nu om man kanske kunde skissera upp en motsvarande enkel, effektiv modell för landskapsfärjorna!

Den nuvarande skarvensoppan verkar vara färdigkokad och bottenbränd.
Behövliga åtgärder: Låt varje befälhavare bestämma allt för varje enskilt fartyg, och direkt kommunicera med landskapsregeringen, som kan bedöma helhetssituationen. Till exempel matrosfrågan kan omedelbart lösas så att undervisningsministern(!) i samråd med sjömansskolan ordnar elevpraktikantplatser på m/s Skarven som ju liknar en miniatyr m/s Rosella och är mycket lämplig för sjöpraktik. Då har man alltid tillräckligt sjöfolk ombord så att alla parter är nöjda. Ingen ”lider” heller av alltför långa arbetsturer, när byte av besättningen blir lättare.

Landskapsfärjorna är alla att betrakta som välfungerande förlängningar av landskapsvägarna inom Åland. På fastlandet är färjorna som bekant alla avgiftsfria för användaren, vilket man åter bör sträva till inom landskapet Åland såsom ju tidigare var fallet. Endast detta synsätt garanterar liv, trygghet, jämställdhet och utvecklingsmöjligheter för skärgården. Det får alltså ALDRIG förekomma strejk på dessa livsviktiga (vatten)vägar.
I dagens situation bör verkligen representanterna för alla parter (redare, facket, arbetstagare) låsas in bakom stängda dörrar för förhandlingar tills en lösning utkristalliserats. Detta system har en lång tid praktiserats till exempel vid Påvevalen i Rom. Ingen ut innan en samförståndslösning har åstadkommits. Detta föreslog jag i tidningspressen vid senaste sjuksköterskestrejk på Åland och det ”råkade sig” sammanfalla tidsmässigt med att alla parter var överens följande dag.

Skattebetalarna har en rättighet att kräva en snabb lösning som samtidigt blir fördelaktig för alla parter tack vare praktikantplatserna.
Henrik Appelqvist