DELA

Överdosering önskvärd

Man kan konstatera att ordet kultur används sparsamt i valdebatten. Ändå är det livsviktigt. Jag har personligen turnerat med drygt 500 föreställningar till daghem runt Svenskfinland och Åland, varav 470 ensam. Har även turnerat cirka 50 föreställningar till äldreboenden, så jag har sett teaterns välgörande effekt.

Skulle vilja diskutera kultur på äldreboenden. Arrangörer som till exempel pensionärsföreningar äldreboenden Folkhälsan och så vidare ställer sig i allmänhet positivt till de föreställningar jag har turnerat med under åren. Jag har haft nöjet att turnera i något sammanhang för de äldre i de flesta åländska kommunerna. De äldreboenden som nekat har uppgivit ekonomiska orsaker, budgeten för sådant är låg, trots att det finns forskning som visar tydliga positiva effekter av dylika evenemang. Särskilt stort är behovet i olika institutioner där de boende varken har råd (85 procent går till boendet) eller hälsa som tillåter utflykter. En programpunkt på eftermiddagen i samband med kaffestunden påverkar välbefinnandet både hos de boende och de anställda. Personligen har jag fått ut mycket av dessa stunder då de äldre delat med sig av sin stora erfarenhet och livsvisdom. Har alltid reserverat hela eftermiddagen för detta eftersom kaffestunden är lika värdefull som mina uppträdanden.

Jag har spelat teater för grupper med alzheimer, pjäsen handlade om gamla tider och deras långtidsminne aktiverades, diskussionen efteråt var fin, kändes som om sjukdomen blåst bort en liten stund. Personalen häpnade. Extra bra kändes det för mig eftersom där fanns personer som jag kände. Exempel på hur välgörande teater är som vårdform. Musik, dans, bildkonst, litteratur och så vidare har samma helande kraft.

Situationen idag är att det finns godhjärtade som uppträder gratis, Evenemanget Åland 100 betalade för föreställningar till äldreboenden. Fint i och för sig men kan vara en björntjänst för kontinuiteten. Varför skall man budgetera för sådant som är gratis?

Att kultur i vården har effekt är bevisat. Men som all annan medicinering måste den kosta.

Det skulle glädja mig oerhört om vår, seriösa och kunniga landskapsläkare Knut Lönnroth kunde skriva ut ett recept till våra äldreboenden: ”Kultur. Dosering minst två eftermiddagar i månaden. Överdosering önskvärd! Kom ihåg att dagens boende är uppvuxna med Rolling Stones och har utvecklat en hög tolerans”.

MATTS STENLUND

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp