DELA

Misstroende utan saklig orsak

Inte heller denna gång (insändare den 6 juli) lyckas liberala partiledaren Katrin Sjögren hålla sig till sanningen beträffande den uppmärksammade frågan om ett av mig beviljat jordförvärv på ett detaljplanerat bostadsområde i Sund. Hur Sjögren täcks påstå att landskapsregering (politiker och tjänstemän) skulle ha varit emot en ändring av förordningen gällande jordförvärv är en gåta.

När landskapsregeringen för ett dylikt ärende till lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd bygger samrådet på ett konkret förslag. Så även denna gång. Nämnden sade nej till förslaget. En åsikt landskapsregeringen givetvis respekterar. När liberalerna slopade det åländska strandskyddet 2011 gjordes det utan att nämnden hördes. Sjögren var en av fyra liberala ministrar som drev igenom kuppen. Centerns två närvarande ministrar (Veronica Thörnroos och Britt Lundberg) röstade emot och reserverade sig mot att strandskyddet slopades för all framtid.

I sin argumentation återkommer även Sjögren till att det under årens lopp fattats ”prejudicerande” beslut. Återigen bygger påståendet på samma okunskap som till exempel Camilla Gunell (S) uppvisat om hur det åländska nationalitetsskyddet är uppbyggt. Varken Nina Fellmans (S) beslut 2016 om åländskt rekord i avvikelse (4 515 kvadratmeter) eller mitt eget motsvarande för granntomten (4 385 kvadratmeter) i maj i år, förändrar rättspraxis i det fortsatta beviljandet av jordförvärvsrätt. Däremot anser jag ändå att likadana fall ska ges lika behandling. Särskilt när det gäller två tomter bredvid varandra och omständigheterna är exakt de samma i övrigt.

Jag avslutar för min del denna debatt genom att konstatera följande:

– År 2002 väljer lantrådet Nordlund (C) och jaktminister Eriksson (Lib) att inte reagera på justitiekanslerns begäran om yttrande rörande ett jaktärende i Lemland. När undertecknad och föredragande tjänsteman agerar med samma självstyrelsepolitiska motiv rörande en klagan till justitieombudsmannen år 2021, föranleder det S och Lib att yrka på misstroende mot min person. Mitt och tjänstemannens agerande innebar inget brott mot lag utan var en markering i ett läge där Finland åter var på väg att köra över Ålands självstyrelse.

– År 2016 beviljar Nina Fellman (S) rätt till ägande av en tomt i Sunds kommun för en ny åländsk familj. När undertecknad ger samma rätt till ägande av den mindre granntomten 2021, väcks åter krav på misstroende mot min person. Varken mitt eller Fellmans beslut var i konflikt med regelverket i och med att lagstiftningen ger ansvarig minister en sådan prövningsrätt.

Delar av oppositionen har alltså inom loppet av några månader tagit till det starkaste instrumentet av alla och det mitt i en period där vi inom landskapsregeringen kämpat med att försvara Åland både mot pandemin och fortlöpande brott mot självstyrelselagen. Med sådana vänner inom S och Lib så behöver Åland sannerligen inte några externa fiender.

Avslutningsvis önskar jag alla läsare en fortsatt skön sommar!

HARRY JANSSON