DELA

Mera söndring i Sund

Att vi skulle få en ursäkt för behandlingen på Sportkila har vi nog inte väntat oss. Men ett framsteg i rätt riktning var ju i alla fall att Henry Lindström i den senaste insändaren tvärt emot den förra erkänner att det förekom ”hårda ord”.
Vad gäller fördelningen av ordet så är vi heller inte överens.
Vi upplevde att förespråkarna fick tala till punkt i mycket större utsträckning än motståndarna. Själv begärde jag ordet när jag blev påhoppad, men fick vänta på min taltur för att ”kyla ner heta känslor”.

Vi blev avbrutna ett flertal gånger till och med mitt i en mening. Vad jag kan påminna mig så kom vi inte fram med en enda osaklighet. Det kan man nog inte säga om er.
De ”heta” känslorna var nog på er sida, vi var bara djupt besvikna. En av de våra har aldrig varit på ett möte och har mått så illa efteråt. Jag har inget att göra med de 10 nya budorden, men det är ju på sätt och vis samma medicin åt er då.
Det enda nya i stort sett var väl det att på Tobbens karta hade området som förut var inritat borttagits och sedan hade golfspelarnas kvarlämnade summa ökats med en tia per spelare.
Nej, Henry, detta möte var nog en stor miss, det tillförde inget av värde. Det bara söndrade ännu mer. För egen del vet jag i alla fall vad jag inte skall rösta på.
Lennart Karlsson
Kastelholm