DELA

Låt oss se skogen för alla träden!

Åland Gallup presenterar resultatet från den senaste undersökningen som gällde tunneln till Föglö. Det står var och en fritt att analysera resultatet och för min del kan jag konstatera att det egentligen var ganska jämnt mellan anhängare och motståndare i den här undersökningen.

I anslutning till presentationen har tidningen Nya Åland kontaktat gruppordförandena i lagtinget för att inhämta deras kommentarer. De är alla som individer mycket kloka lagtingsledamöter. När människor sorteras i partier uppstår en dynamik som ibland fungerar kontraproduktivt. Det är tydligt för mig att positionerna fortfarande är ganska låsta i frågan gällande fast förbindelse till Föglö och i mångt och mycket emotionellt relaterade till resultatet i senaste val. För mig har det under de två år jag haft förmånen att ingå i Ålands lagting blivit allt mer klart att politiken inte sällan blir viktigare än själva sakfrågan. Vi borde med alla medel komma ifrån den subkulturen.

Kanske det var just i valet hösten 2019 som parlamentarismen och politiken på Åland gick sönder. Åland har vare sig råd eller förutsättningar pga sina begränsningar fortsätta att låta politiken ta överhanden. Politik bygger ofta på principer och att inte ge avkall på dem kan resultera i ökade motsättningarna till exempel mellan landsbygd, skärgård, stad och tätorter.

Att splittra är att härska enligt ett gammalt talesätt och därför tror jag inte att fler partier är räddningen lika litet som fler ministrar. Börja med att städa där genom att i nästa regeringsbildning återgå till antalet sju ministrar och inled arbetet med att ändra i regelverken så att ministrarna ingår som en del av ett outökat parlament. Det innebär också att ministrarna är folkvalda vilket kan uppfattas som mer rättvist gentemot hur rösterna fördelats i valet. Den här principen är vanligt förekommande och tillämpas exempelvis i Finlands riksdag. Jag tror att det här kunde vara början på en ny politisk era i Ålands historia där sakfrågorna inte hamnar i skymundan för andra intressen. Jag kunde räkna upp många sådana.Tunneln är dock ett typexempel på sakfråga som fått träda åt sidan för andra agendor.

Låt oss se skogen för alla träden!

RAINER JUSLIN (LIB)
LAGTINGSLEDAMOT

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp