DELA

Landskapsregeringen satsar på långrutt!

Det är den enda slutsatsen man kan dra av Landskapsregeringens senaste trafikförslag hur huvudlöst det än låter. Så sent som i maj 2011 gick lagtinget enhälligt in för ett kortruttsarbete utgående från landskapsregeringens kortruttsmeddelande och så levererar Lr ett långruttsresultat!
Kortrutt i skärgårdstrafiken går i korthet ut på att så få fartyg som möjligt ska trafikera på så korta rutter som möjligt. Det som Lr nu föreslår är en utökning av antalet fartyg i kontinuerlig drift med dubbla fartyg på de längsta rutterna. Det är ytterst svårt att se att detta leder till de långsiktiga inbesparingar som lagtinget eftersträvade i samband med behandlingen av kortruttsmeddelandet i maj 2011. Långrutt leder till ekonomisk utsatthet när bränslepriserna fortsätter att stiga och det kommer de att göra. Kortrutt är den enda lösningen för lägre driftskostnader.
Den tvärgående linjen som nu föreslås slopad i Lr:s långruttssatsning avsågs vara en viktig del i den kommande kortruttstrafiken i skärgården. En linje som binder ihop skärgården, en linje som tryggar fisktransporter från Föglö, en linje som på ett praktiskt sätt med ett färjfäste på nordvästra Sottunga kan lösa Sottungas behov av en god trafik då Kökarstrafiken skulle ledas över Föglö samt en linje som ger kumlingeborna och näringslivet på Kumlinge en trafik som motsvarar dagens grundläggande behov.

Den tvärgående linjen ska slopas föreslår Lr. Den linjen som år 2010 kostade cirka 1,2 miljoner euro i jämförelse med norra linjen (M/S Alfågeln) som kostade cirka 2,9 miljoner euro samma år. M/S Alfågeln som nu enligt förslaget ska få en parallellfärja i M/S Viggen.
En fullständigt utbyggd kortrutt kostar mycket pengar och kan inte genomföras i en handvändning. Mycket kan ändå göras med befintliga resurser och med mindre investeringsinsatser som återbetalar sig på kort tid. För varje dag som detta förblir ogjort så rinner pengarna mellan fingrarna på landskapsregeringen och i förlängningen på skattebetalarna.
Den nuvarande trafikministern (infrastrukturministern) har alltid, enligt min uppfattning, utgått ifrån att ”tvärgående ska bort”. Det har alltid varit lika oklart varför? Inga argument om kortrutt, eller argument om långsiktiga inbesparingar där den tvärgående linjen blir en självklar del i systemets bas har bitit på henne.
Därför blir jag som fullmäktigeordförande i Kumlinge tvungen att konstatera att subjektiviteten har fått ett alldeles för stort utrymme i Lr:s trafikarbete. Till skada för Kumlinge och säkerligen för hela Åland i förlängningen.
Mats Perämaa
ordförande i kommunfullmäktige i Kumlinge