DELA

Landskapet står inför sin första riktiga skandal

Asterholma Vindenergi Ab är ett litet, lokalt bolag i Brändö med ambition att uppföra tre vindkraftverk mellan Asterholma och Torsholma.
Miljötillstånd finns för ett första kraftverk om 2,8 MW. Investeringarna uppgår i dagsläget till ca 120 000 euro.
För att uttrycka det milt, landskapsregeringen har en diametralt motsatt uppfattning och med osedvanlig energi gått in för att sätta stopp för projektet. Nära nog samma krafttag som i att slänga ut de åländska sjömännen från de landskapsägda färjorna för att ersättas av personal från bemanningsföretag utan annat ansvar än föra färjan mellan två ändhamnar. Genialt?

Åtgärd ett för att stoppa Asterholma Vindenergi var beslut att för Arbets- och näringsministeriet i Helsingfors föreslå tre projekt i Eckerö, Långnabba I och II och Stenarna, samtliga Allwinds Ab.
I förslaget till ministeriet avkrävs Finska staten att inte godkänna fler åländska projekt, eller som landskapsregeringen uttrycker det; ”Varken riket eller landskapet förbinder sig att godkänna fler åländska projekt”.
Är det möjligt att uttrycka sig mer odemokratiskt än så, var står den åländska demokratin på fri- och rättigheternas och anständighetens värdeskala? Rör vi oss inom lagens och moralens ramar, månntro, eller gått in en gråzon såsom inte hörande till rikets och landskapets gemensamma konstitution?
Kunde styrelsen för Asterholma Vindenerg förutse att landskapsregeringen omtolkat sitt uppdrag och tolkat sin tjänsteed att det är fritt fram att fungera som mellanhand för ett företag , Allwinds, och som om inte gott nog, avkräva en staten förbudsförbindelse. Det är inte rimligt. Landskapet står inför sin första riktiga skandal, som i dag inte kan överblickas.

Den lag för produktionsstöd som landskapsregeringen lämnat till Ålands lagting skräddarsytt för Allwinds tre projekt. Minsta rotoreffekt är 3,0 MW, rikslagen anger 0,5 MW och en park om minst fyra vindkraftverk om 3,0 MW, eller totalt 12 MW. På rikssidan gäller 0,5 MW, kort och gott. Kunde styrelsen förutse en sådan lag då huvuddoktrinen varit småskalighet, speciellt i skärgården? Förklara gärna lantråd Gunell, det är också en total omtolkning av upplägget i vårt åländska näringsliv, eller hur?
Pressen och public service benämnda Ålands Radio har inte brytt, mig veterligen. Ska det vara så att Ålands landskapsregering utgör ett nystartat bolags största affärsrisk, förvisso en frågeställning för bl.a. Ålands Näringsliv.Målsättningen går inte att ta miste på, att trygga Allwinds monopolställning.

Dokumentets äkthet kan givetvis ifrågasättas, för de går inte att spåra protokollförda beslut inom landskapsförvaltningen
Det kan vara uppsatt av förvaltningschefen Dan E Eriksson, indicier pekar mot förvaltningschefen som dess andliga upphovsman ensam, eller i samarbete andra tjänstemän? Men någon övermodig tjänsteman ska inte få tillfoga både vår självstyrelse image förlust av denna dignitet, göra självstyrelsen till åtlöje, ett allmänt spektakel och samtidigt ett justitiemord på den drabbade parten.

Detta är en vädjan till all de demokratiska krafter som värnar om Ålands anseende i sin omvärld att axla sitt ansvar som självstyrt örike, med strävan få mer behörighet, också att övertyga landskapsregeringen att ompröva sin hållning. Det kan kännas smärtsamt, men alla andra alternativ är oändligt mycket sämre, och det är också ett bevis på politisk mognad. Stig upp för demokrati och till rättssamhällets försvar, bästa landskapsregering! Asterholma Vinenergi har som alla andra rätt att få fortsätta och uppföra de planerade vindkraftverken. Allt annat är otänkbart. Demokratins kruttillgång är oändlig, egenhandsrättens begränsad till någon enskild illdåd. Vägen framåt går via den allmänt omfattade, lagliga vägen.
Bästa läsare, kom gärna med synpunkter.
Torsten Nordberg
Inte helt i fas med kreativt tänkande