DELA

Landskapet främjar kultur och näringsliv i skärgården!

Från kulturdelegationens budget fördelades 2009 drygt 73.000 euro till föreningar och projektgrupper i skärgården.
Landskapsregeringen har givit kulturdelegationen ett särskilt ansvar för att fortsätta befrämjande av kulturen i skärgården i enlighet med de erfarenheter som gjorts under projektet ”kultur i skärgården".

För att ta fram en form för att ta tillvara resurser och samordna dem på bästa sätt har näringsavdelningen och kulturdelegationen förts samman för att ta fram ett förslag hur detta kunde ske på bästa sätt.
Målet är att få ut så mycket kultur och verksamhet för pengarna som möjligt och undvika överlappande kostnader för administration.
Kultur är en förutsättning för att skärgården skall utvecklas och för skärgårdsbornas välbefinnande. Genom ett rikt och aktivt kulturutbud skapas arbetstillfällen samtidigt som skärgårdens attraktionskraft som en bra plats att bo och leva på stärks. Kultur är utöver det en mycket viktig faktor för turismens och övriga näringslivets utveckling

Landskapsregeringen tillser att det kommer konkreta resultat till stånd. Både internt på Åland och i samarbete med övriga regioner.

Britt Lundberg ( C )
kulturminister