DELA

Köp ekosystemtjänster och värna mångfalden

Om en biolog får bestämma, då gör vi som i Finland eller Kroatien när det gäller skogens mångfald och ekosystemtjänster. I Finland ersätter man skogsbrukare för ekosystemtjänster genom METSO-programmet. I Kroatien använder man en liten del av skatten från höginkomstagare till en fond för skogsekosystemtjänster. Alla som tjänar över 400 000 euro betalar 0,0265 procent av de totala intäkterna till fonden. EU:s forskningsstöd undersöker för närvarande hur LIFE-programmet skulle kunna användas för att införliva stöd för ekosystemtjänster i EU:s finansieringsprogram. EU kommer att ge råd och vägledning för att utveckla ersättningssystem för ekosystemtjänster. Vi skulle kunna betala för de ekosystemtjänster som värdefulla grunda vikar bidrar med i form av kolinbindning, biologisk mångfald och som lekplats samt uppväxtområden för fisk och andra djur och vi skulle kunna betala för att skydda naturskog med stora värden. Undervattensnatur och skogar binder kol. Vi skulle kunna värna ängsmarkernas rara växter och pollinerare ännu mer.

Om en biolog får önska så vänder vi negativa trender inom biologisk mångfald och ställer om till en klimatneutral ekonomi med natur som mår bra och bättre kan stå emot klimatförändringarna. Som biolog älskar jag att EU nu genom den gröna given försöker leda oss mot en framtid som tar hänsyn till naturen. Allt ska ske inom naturens egna gränser och bärkraft.

Behöver vi vänta på att EU leder oss, borde vi inte försöka få igång köp av ekosystemtjänster redan nu? Vi på Åland har precis alla förutsättningar, vi är naturrika i ett hav av mångfald. Vi har ett natur- och kulturarv att förvalta till framtidens egensinniga ålänningar. Kanske vi kan få ihop ett projekt?

SUSANNE VÄVARE

Biolog

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp