DELA
Foto: Pressbild

Statsbidrag dryftat på ministermötet

Åland ser ut att bli av med sitt eget landsbygdsutvecklingsprogram efter ett EU-beslut om att det bara ska finnas ett i varje medlemsstat.
Detta och det särskilda bidraget efter torkan och stormen diskuterades när Ålands näringsminister och rikets jord- och skogsbruksminister möttes.