DELA

Höj inte trösklarna för åländsk mat

Det är viktigt att det finns lagstiftning som skyddar ålänningarna från hälsorisker som kan uppkomma av en felaktig hantering av livsmedel. Det ökar också förtroendet för livsmedelssektorn.

Men vi måste samtidigt fråga oss om de nya kraven som ställs är rimliga för det småskaliga mat-Åland. Det får inte bli så att regler och avgifter sätter upp onödiga hinder för den lokala livsmedelsproduktionen som vi är stolta över och vill utveckla vidare. Bestämmelserna måste kunna trygga livsmedelssäkerheten utan att förorsaka överdrivna krav på småskaliga mathantverkare och kostnadsdrivande byråkrati för berörda myndigheter.

Social- och miljöutskottet har inlett behandlingen av landskapsregeringens förslag på ny livsmedelslag. Där föreslår man att livsmedelsproducenter ska betala en grundavgift till ÅMHM på 150 euro.

Denna platta avgift skulle slå hårt mot de minsta företagarna och motverka det åländska mångsyssleriet. Tröskeln ska vara låg för exempelvis unga på sommaren att sälja rökt fisk, för jägare att sälja vilt och för mångsysslare att sälja mathantverk på marknader.

Lagförslaget är en blankettlag av den finländska livsmedelslagen i ett väldigt EU-styrt område. Har landskapsregeringen förvissat sig om att göra lokala anpassningar till lagstiftningen som skulle minska byråkratin för småskaliga livsmedelsproducenter så att dessa inte behöver uppnå samma krav som större industriella producenter?

Ta till exempel det föreslagna nya kravet om att granska livsmedelsaktörernas tillförlitlighet (som inte verkar ha en grund i EU-lagstiftningen) – en bestämmelse som också kommer att ålägga ÅMHM med ytterligare administration. Om det är så att vissa krav måste finnas i lagen borde landskapsregeringen komma emot genom att stöda verksamheterna i lagtolkningen genom tydliga föreskrifter, anvisningar och digitala verktyg.

Som matproducent ska man inte ha en känsla av att gå runt och göra fel hela tiden. Är det å andra sidan enkelt att göra rätt så gör man det.

Vi är inte nöjda med landskapsregeringens förslag på livsmedelslag. Vi befarar att lagen kommer att sätta ytterligare krokben för våra duktiga matproducenter och innebära behov av betydande tilläggsresurser för ÅMHM.

Det borde vara en självklarhet för landskapsregeringen att återta lagförslaget. Gör om, gör rätt!

MEDLEMMAR I SOCIAL- OCH MILJÖUTSKOTTET:

SIMON HOLMSTRÖM (HI)

SIMON PÅVALS (LIB)

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp