DELA

Haveri i skärgårdstrafiken

Mycket tyder på att nästa landskapsregering får börja med att betala böter för den avbeställda elhybridfärjan. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att nu pratar i princip alla partier plötsligt om behovet av elhybridfärjor. Inom en snar framtid kommer även skärgårdsflottan sannolikt åläggas utsläppsrätter vilket kommer att fördyra trafiken rejält. Mot den bakgrunden är det ofattbart att sittande landskapsregering inte ens försökte omförhandla avtalet.

Det kommer dessvärre att ta väldigt långt tid innan det finns möjligheter till ljusning i skärgårdstrafiken. Vi befinner oss i en djup vågdal. Den nyinstallerade Mergus har brister i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Det kan inte vara okänt för landskapsregeringen att lagtinget godkänt FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Därtill medför fartygets konstruktion att havsvatten sköljs över fordonen ombord.

Upphandlingarna av Föglölinjen väcker frågetecken gällande kravställning och dess efterlevnad. Nu pågår upphandlingen för Brändö – Kumlinge linjen med obefintliga krav på miljö och tillgänglighet samt svaga krav gällande lastförmåga. Det finns bara en landskapsregering och lantrådet Veronica Thörnroos (C) har huvudansvaret.

Vad avser landskapsregeringen och lantrådet göra för att korrigera dessa upphandlingar innan det är för sent?

KATRIN SJÖGREN (LIB)

BENNY PETTERSON (LIB)

SANDRA LISTHERBY (LIB)