DELA

Först investeringar, sedan flytta skärgårdstrafiken

Till kännedom för infrastrukturministern
Tittar man på Ålandskartan så ser man att Långnäs är den naturliga utgångspunkten för hela skärgårdstrafiken i dagsläget. Att flytta norra skärgårdens trafik till Hummelvik som avgångshamn innebär att det först måste investeras ordentligt:
– Förbättring av hela vägen mellan Sund och Hummelvik för tung lasttrafik samt gång- och cykelväg bredvid (Åland är ju en turistdestination) inklusive nya broar
– Ny väg för tung trafik mellan Långnäs och Hummelvik (med hänsyn till skärgårdens fungerande fiskindustrins transportbehov)

Det här kan inte realiseras inom några veckor. Dvs. för nästa tidtabellsperioden 2013–2016 finns det inga realistiska alternativ till minst två turer per dygn från Långnäs till norra skärgården. Givetvis kan man sedan undersöka inbesparingspotentialen på Alfågelns del av norra linjen (dvs. Hummelvik–Kumlinge–Brändö) på basis av pålitlig statistik.
Thorsten Krüger