DELA

Fler åtgärder och insatser behövs snabbt

Gårdagens nationalekonomiska modeller är inte fullt ut relevanta just nu. Dessutom, ju mer vi lyckas platta till kurvan över smittade och sjuka desto brantare och djupare blir kurvan nedåt för ekonomin. Coronakrisen är inte likt något vi sett tidigare. Den är av en sådan magnitud att det i princip är tvärnit i hela den globala ekonomin. En kris som samtidigt drabbar både utbud och efterfrågan.

Samtidigt talar vissa ekonomer försiktigt hoppfullt om en möjlig V-formad återhämtning. En återhämtning som kan ske lika snabbt som störtdykningen. Det förutsätter för Ålands del att de livskraftiga företagen har en sportslig chans att övervintra.

Riksregeringen skjuter upp pensionsavgifter, gör det lättare att permittera, lån och arbetslöshetsförmåner ges till företagare och garantier till flyg och sjöfart. En viktig åtgärd ytterligare skulle vara att göra förändringar i konkurslagstiftningen. I riket allokeras även medel till kommunerna för direkt hjälp till företagare för fasta kostnader såsom hyror. Det är svårt för en småföretagare att betala lokalhyra när hela omsättningen utraderats i princip över en natt.

Landskapsregeringen bör göra motsvarande. Lånet inklusive likviditetsstödet visar sig antagligen inte vara intressant för våra småföretagare. Situationen är allvarlig. Det finns en oro att skuldsätta sig till förhållandevis hög ränta när tiderna är osäkra.

På Åland finns ungefär 2 600 företag av vilka 2 300, 86 procent, har 0-4 anställda. De är en avgörande del i det ekonomiska kretsloppet. I tilläggsbudgeten som antogs förra veckan, finns 4 miljoner att disponera för ännu inte definierade behov. Använd en del av det!

Kommunerna är också i behov av akut stöd. Speciellt de kommuner som finansieras av egen skattekraft och därmed får minst landskapsandelar. Det är de kommuner som just nu inleder samarbetsförhandlingar. Det är familjeförsörjare som nu riskerar mista sina företag eller som blir permitterade.

Liberalerna anser att ett ekonomiskt råd snarast bör tillsättas. Ett helhetsgrepp bör tas kring ekonomi, näringsliv, arbetslöshet och social hållbarhet. Varför inte med professor Edvard Johansson, Åsub:s direktör samt representanter från kommunerna.

Vi har ett omfattande arbete att göra på Åland. Redan före corona-utbrottet var bnp-utvecklingen svag. Vi har en åldrande befolkning som har berättigade krav på en bra äldreomsorg men samtidigt sätter press på försörjningskvoten. Vi ser dessutom tydliga tecken på att landskapet är underfinansierat. Det behövs ett långsiktigt arbete för en bärkraftig samhällsekonomi.

Utvecklings- och hållbarhetsfonden som skulle katalysera grön tillväxt och omställning samt forskning och innovationer kring till exempel turism, sjöfart behövs mer än någonsin. Liberalerna står dessutom fast vid att vi behöver en kommunreform, modernisera näringsrätten och göra offentliga investeringar som minskar driftskostnaderna.

KATRIN SJÖGREN

ORDF, LIBERALERNA