DELA

Ejdern är en god indikator på skärgårdens ohälsa

Att tro att sjöfåglarna kan räddas genom att döda några örnar, är kortsynt och en föråldrad uppfattning om verkligheten. För att uttrycka mig elakt så är det som att försöka bota cancer med värkmedicin. Sjöfåglarnas, och framför allt ejderns problem, är mycket större än så. De beror på den matbrist som föroreningen av havet har skapat de senaste femtio åren. Maten räcker helt enkelt inte till för att ådan skall kunna äta upp sig och fördubbla sin vikt, vilket hon måste göra inför ägg läggningen, och därför blir det så få ungar. Och jag vill understryka att det ingalunda är endast ejdern som har problem. Det gäller alla ytterskärgårdens vattenlevande fågelarter och flera fiskar.

Den som orkar läsa ”Karaktäristik för planeringsområdet Åland 2020”, får en obehaglig överraskning om förhållandet i Ålands skärgårdar. Och jag rekommenderar att även Niclas Nordlund studerar den. Dessa uppgifter går inte lika lätt att avfärda, som du gjorde i din insändare, med mina egna observationer om förändringar i havsmiljön. Jag vill också att tidningar och radio fördjupar sig i den här rapporten, och publicerar ett sammandrag på ett sådant sätt att politiker och allmänheten förstår det.

I utredningen framgår att: ”Inga av Ålands ytvattenförekomster når en god status.” Att mycket stora delar av vår skärgård, från Föglö i söder till Brändö i norr, har döda bottnar på grund av förorening, samt att en fiskodling som årligen producerar över 3.000 ton fisk, har orenade utsläpp som motsvarar en stad på 58.000 innevånare.

Det finns 27 fiskodlingar på Åland och deras föroreningar har nu pågått i ökande omfattning sedan början av 1970- talet. På grund av ejderns minskning har problemet nu börjat nå ut bland allmänheten. Problemet lever vidare och vi kommer att få se hur den ena sjöfågelarten efter den andra försvinner, samt att det kustnära fisket går samma väg. Jag hoppas verkligen att förlusten av sjöorre, svärta, alfågel, torsk, flundra och blåstång, som redan har inträffat och som ganska snart även drabbar ejdern, skall väcka inte bara myndigheterna, utan även allmänheten, till insikt om vad som nu verkligen håller på att hända i vår skärgård.

De krympande bestånden av sjöfåglar i ytterskärgården, är en tydlig och allvarlig signal som talar om att skärgårdens vattenmiljöer är sjuka. Att tro att dessa problem går att lösa genom att döda några havsörnar, är en orealistisk och okunnig inställning till problemet. Landskapsregeringen och dess myndigheter måste framtvinga ett slut på de generösa tillstånden att förorena skärgården. Och det måste ske nu, i morgon är det för sent.

JENS HARBERG

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp