DELA
Foto: Robin Juslin

Landskapet tillåter skyddsjakt på havsörn

Landskapsregeringen har idag beslutat att det får bedrivas skyddsjakt av havsörn inom Lågskärs Natura 2000-område.

Jakten måste dock uppfylla flera villkor. Bland annat gäller detta enbart under perioden 12 maj till 9 juni 2023 och skyddsjakten gäller specifikt för att skydda ungproduktionen av ejder i området.

Tillstånden gäller för maximalt fem havsörnar (Haliaeetus albicilla) och ”jakten ska riktas mot sub-adulta individer”, står det i beslutet.

Det är Miljöbyrån som kontrollerar att villkoren efterlevs.

LÄS OCKSÅ